Gönderen Konu: STAJA BAŞLAMA SINAVI MESLEK HUKUKU ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI  (Okunma sayısı 4165 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja

STAJA BAŞLAMA SINAVI MESLEK HUKUKU ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

1.
i. Serbest Muhasebeci
ii. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
iii. Mali Müşavir
iv. Yeminli Mali Müşavir
 
Yukarıda belirtilen unvanlardan hangileri 3568 sayılı meslek yasası uyarınca muhasebecilik mesleğinin icrasına hak kazananların sahip olduğu unvanlardan dır?
 
a) İ,İİ
b) İ,İİ ve İİİ
c) İ, İİ ve İV
d) İİ,İİİ ve İV
e) Hepsi
 
 
2. Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 
a) Yeminli Mali Müşavirler tasdik işlerini yaparlar
b) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar
c) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosu açamazlar
d) Yeminli Mali Müşavirler muhasebe bürosuna ortak olamazlar
e) Yeminli Mali Müşavirler 3. kişi ve kuruluşlara kefil olamazlar
 
 
3. Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından “serbest muhasebeci, Serbest Muhasebesi Mali Müşavir, yeminli mali müşavir unvanlarinin veya bu unvan ve kavramlara karişacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare ve remizlerin kullanilmasi durumunda ne tür bir işlem yapilir.?
 
a) Durum yetkili odalar tarafindan Cumhuriyet savciligina bildirilir.
b) Durum yetkili odalar tarafindan Maliye Bakanligina bildirilir.
c) Durum yetkili odalar tarafindan Içişleri Bakanligina bildirilir.
d) Durum yetkili odalar tarafindan Valiliklere bildirilir.
e) Durum yetkili odalar tarafindan Murakabe Kuruluna bildirilir.
 
4. Aşagidakilerden hangisi muhasebecilik mesleginin bir mensubu olabilmek için gerekli genel şartlardan birisi degildir?
 
a) T.C. vatandaşi olmak
b) Medenî haklari kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Yüksek okul mezunu olmak
d) Yüz kizartici suçlardan dolayi hüküm giymiş bulunmamak
e) Ceza veya disiplin soruşturmasi sonucunda memuriyetten çikarilmiş olmamak.
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Serbest Muhasebesi Mali Müşavir adaylari için staj süresi ne kadardir?
 
a) 1 YIL b) 2 YIL c) 3 YIL d) 4 YIL e) 5 YIL
 
6. Aşagidakilerden hangisi Serbest Muhasebesi Mali Müşavir olabilmek için gerekli özel şartlardan birisi degildir?
 
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda egitim veren fakülte ve yüksekokullardan en az lisans seviyesinde mezun olmak
b) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda olmayan fakülte ve yüksekokullardan mezun olanlar için bu dallarda en az lisansüstü seviyesinde diploma almiş olmak.
c) Serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yaninda iki yil staj yapmiş olmak,.
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sinavini kazanmiş olmak.
e) Kamu haklarindan mahrum bulunmamak.
 
7. Serbest muhasebeci adaylari için staj süresi ne kadardir?
 
a) Ön lisans mezunlari için 4 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 6 yil
b) Ön lisans mezunlari için 4 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 5 yil
c) Ön lisans mezunlari için 3 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 3 yil
d) Ön lisans mezunlari için 2 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 3 yil
e) Ön lisans mezunlari için 1 yil, Ticaret liselerinden mezun olanlar için 2 yil
 
8.
I. Kanunlari uyarinca vergi incelemesine yetkili olarak çalişanlarin bu yetkiyi aldiktan sonra kamu hizmetinde geçen süreler
II. Kamu veya özel kuruluşlarda birinci derece imza yetkisine sahip olarak çalişanlarin bu hizmetlerinde geçen süreler
III. Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacilik, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarinda ögretim üyesi veya görevlisi olarak çalişanlarin bu görevlerde geçen süreler
 
Yukarida belirtilen hizmet sürelerinden hangisi veya hangileri, staj amaciyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli mali müşavir yaninda çalişilmiş süre olarak kabul edilir.
 
a) I,
b) I ve II
c) I, ve III
d) II ve III
e) Hepsi
 
9. Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sinavina ilişkin olarak aşagidaki bilgilerden hangisi yanliştir?
 
a) Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik sinavi birlik tarafindan yapilir.
b) Sinav yazili olarak yapilir.
c) Sinav Komisyonu 7 üyeden oluşur.
d) Sinav komisyon üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir
e) Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
 
10. Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
a) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavı odalar tarafından yapılır.
b) Sınav yazılı ve sözlü olarak yapılır.
c) Sınav Komisyonu 9 üyeden oluşur.
d) Sınav komisyon üyeleri; hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme, bankacılık, idarî bilimler dallarından lisans veya lisansüstü seviyesinde mezun olmaları gerekir.
e) Sınav komisyon üyelerinin ilgili konularda beş yıl çalışmış veya bu kadar süre öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış bulunmaları şarttır.
 
11. Yeminli mali müşavir olabilmek için en az kaç yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yapmış olmak gereklidir.
 
a) 1 Yıl
b) 5 Yıl
c) 8 Yıl
d) 10 Yıl
e) 12 Yıl
 
12. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine kabul edilenler, görevlerine fiilen başlamadan önce, hangi kurumda yemin ederler?
 
a. Asliye Ticaret Mahkemesi
b. Maliye Bakanlığı
c. Yeminli Mali Müşavirler Odası
d. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
e. Yargıtay
 
13. Yeminli Malî Müşavirlik Mesleğine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yeminli Malî Müşavirler tarafından tasdik edilmiş mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca incelenmiş bir belge olarak kabul edilir.
b) Tasdiki yapılmış belgeler ve işletmeler üzerinde tekrar kamu makamlarınca inceleme yapılamaz
c) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
d) Yeminli Malî Müşavirler zıyaa uğratılan vergilerden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar.
e) Yeminli Malî Müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
 
14. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler odalarının kuruluş amaçlarından biri değildir?
 
a)      Meslek mensuplarının mesleki ihtiyaçlarını karşılamak,
b)      Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,
c)      Siyasi faaliyette bulunmak
d)      Muhasebecilik mesleğinin gelişmesini sağlamak,
e)      Meslek mensuplarının ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak
 
 
 
 
15. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler odaları ile ilgili olarak doğru değildir?
 
a)      Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur.
b)      Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları, tüzelkişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.
c) Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları siyasi
parti kurabilirler.
d)      Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları milletvekili ve mahallî idarelerin seçimlerinde, belli adayları destekleyemezler
e)      Serbest muhasebeci malî müşavirler ve yeminli malî müşavirlerin odaları siyasetle uğraşamazlar
 
16. Odaların faaliyetleri ile İlgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Odalar siyasi konularda toplantı düzenleyemezler,
b)      Odalar siyasi konularda gösteri yürüyüşü düzenleyemezler,
c)       Odalar meslek mensuplarının ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmakla görevlidirler.
d ) Odalar siyasi partilere maddî yardım yapamazlar,
e ) Odalar bölge odalarının kurulması sürecinde yetkilidir.
 
17. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri değildir?
 
a) Denetleme kurulu
b) Yargılama Kurulu
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
18. Bir il merkezinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının kurulabilmesi için en az kaç meslek mensubunun bulunması gereklidir?
 
a) 10 b) 25 c) 50 d) 75 e) 100
 
19. Yeterli sayıda meslek mensubu bulunmayan ve oda kurulamayan yerlerin en yakın odaya bağlanmasına veya bölge odaları kurulmasına hangi kurum karar verir?
 
a)      Maliye ve Gümrük Bakanlığı
b)      İçişleri Bakanlığı
c)      SMMM VE YMM Odaları Birliği
d)      Yargıtay
e)      Danıştay
 
 
20. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler odaları ne şekilde tüzel kişilik kazanır?
 
a)     Maliye ve Gümrük Bakanlığına bildirmekle
b)      İçişleri bakanlığına bildirmekle
c)       Danıştay’a bildirmekle
d)      Asliye hukuk mahkemesine bildirmekle
e)      Yargıtay’a bildirmekle
 
21. Odaların en yüksek organı hangisidir?
a) Denetleme kurulu
b) Oda Danışma Meclisi
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
22. Odaya kayıtlı bütün meslek mensuplarının katılmasıyla meydana gelen organ aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Denetleme kurulu
b) Oda Danışma Meclisi
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
23. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
 
a)       Odanın bütçe teklifini hazırlamak,
b)        Odaların amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken karar ve tedbirleri almak.
c)        Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Birlik temsilcilerini seçmek.
d)        Yönetim Kurulunu ibra etmek,
e)        Gerektiğinde sorumlu görülenler hakkında disiplin soruşturmasına karar vermek.
 
24. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri olan genel kurulunun görevlerinden biri değildir?
 
a)      Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları tasdik etmek.
b)      Yönetim Kurulunu ibra etmek,
c)      Oda adına taşınır ve taşınmaz satın almak
d)      Odanın yıllık aidatlarını tespit etmek
e)      Oda Yönetim Kurulunun çalışma raporunu incelemek,
 
25. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarının genel kurulu yılda ne sıklıkla ve hangi zamanlarda toplanır?
 
a)      Genel Kurul yılda bir defa Mart ayının içinde toplanır.
b)      Genel Kurul yılda bir defa Nisan ayının içinde toplanır.
c)      Genel Kurul yılda bir defa Mayıs ayının içinde toplanır.
d)      Genel Kurul yılda İki defa Nisan ayının içinde toplanır.
e)      Genel Kurul yılda İki defa Mayıs ayının içinde toplanır.
 
26. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarının genel kurulunun toplantı usulüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Oda Genel Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
b)      İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
c)       ikinci toplantı sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asıl üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.
d)     Oda Genel Kurulu üye tam sayısının 2 / 3 çoğunluğu ile toplanır.
e)      Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
 
27. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulu kaç üyeden oluşur?
 
a)      Yönetim Kurulu, 4 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
b)     Yönetim Kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
c)       Yönetim Kurulu, 6 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
d)      Yönetim Kurulu, 6 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
e)      Yönetim Kurulu, 9 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur.
 
28. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulu üyeleri ne kadarlık bir süre için seçilir?
 
a) 6 ay
b) 1 Yıl
c) 2 Yıl
d) 3 Yıl
e) 4 Yıl
 
29. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarının organlarından biri olan yönetim kurulunun görevlerinden biri değildir?
 
a)      Odanın bütçe teklifini düzenlemek
b)      Oda Genel Kuruluna çalışmaları hakkında rapor vermek
c)       Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
d)      Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak
e)     Disiplin Kurulu üyelerini belirlemek
 
30. Üye sayısı 100’den çok olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler odalarinin yönetim kuruluna üye olabilmek için en az kaç yil odaya kayitli üye olmak gerekmektedir?
 
a) 1 Yil
b) 2 Yil
c) 3 Yil
d) 4 Yil
e) 5 Yil
 
31. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler odalarinin organlarindan biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üye sayısı 50'e kadar olan odalarda kaç üyeden oluşur.?
 
a) 3 Üye
b) 5 Üye
c) 7 Üye
d) 9 Üye
e) 10 Üye
 
32. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üye sayısı 50'den fazla olan odalarda kaç üyeden oluşur.?
a) 3 Üye
b) 5 Üye
c) 7 Üye
d) 9 Üye
e) 10 Üye
 
33. Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu” üyeleri ile ilgili olarak doğru değildir
 
a)      Disiplin Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir.
b)     Süresi dolan üye yeniden seçilme hakkına sahip değildir
c)       Disiplin Kurulu Üyeleri kendi aralarından bir başkan seçerler.
d)      Disiplin Kurulu en az üç kişinin hazır bulunmasıyla toplanır.
e)      Disiplin Kurulu Kararları üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir.
 
34. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarında Disiplin soruşturması açılması kararı hangi organ tarafından alınır?
 
a) Denetleme kurulu
b) Yargılama Kurulu
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
35. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarının organlarından biri olan “Oda Disiplin Kurulu”nun görevleri ve işleyiş usulü ile ilgili olarak aşagidakilerden hangisi yanliştir?
 
a)      Üyeler hakkinda disiplin soruşturmasi yaparak
b)      Üyeler hakkinda yönetim kurulunun istegi üzerine disiplin incelemesi yapmak
c)       Üyeler hakkinda disiplinle ilgili kararlari vermek
d)      Üyeler hakkinda disiplin cezalari vermek .
e)     Üye adaylari hakkinda üyelik kararini vermek
 
 
36. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve yeminli mali müşavirler odalarinin organlarindan biri olan “Oda Denetleme Kurulu” odalarda kaç üyeden oluşur.?
a) 3 Üye
b) 5 Üye
c) 7 Üye
d) 9 Üye
e) 10 Üye
 
37. Odanin işlem ve hesaplarini incelemek ve bu hususta Genel Kurula rapor vermekle görevli olan oda organi hangisidir?
 
a) Denetleme kurulu
b) Yargilama Kurulu
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
38. Aşagidakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalari Birligi’nin organlarından biri değildir?
 
a) Denetleme kurulu
b) Başkanlık Divanı
c) Disiplin kurulu
d) Yönetim kurulu
e) Genel kurul
 
39. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulu ne şekilde teşkil eder?
 
a)      Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/10 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur
b)      Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 20 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur
c)      Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1 / 25 oranında temsilcilerinden oluşur
d)      Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 40 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur
e)      Birlik genel kurulu, odaların üyelerinin 1/ 50 oranında gönderdikleri temsilcilerden oluşur
 
40. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulunun görevlerinden biri değildir?
 
a)      Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek.
b)      Odalar arasında işbirliği kurmak.
c)      Birlik bütçe ve kesin hesabını hazırlamak.
d)      Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
e)      Disiplin soruşturması açılmasına karar vermek.
 
41. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Kurulu yılda ne zamanlar toplanır?
 
a)      Genel Kurul Mayıs ayının içinde toplanır.
b)      Genel Kurul Temmuz ayının içinde toplanır.
c)       Genel Kurul Ağustos ayının içinde toplanır.
d)     Genel Kurul Eylül ayının içinde toplanır.
e)      Genel Kurul Kasım san ayının içinde toplanır.
 
42. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır?
 
a)      Beş asıl ve Beş yedek üye
b)      Altı asıl ve Altı yedek üye
c)       Yedi asıl ve Yedi yedek üye
d)      Sekiz asıl ve Sekiz yedek üye
e)     Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye
 
43. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun kuruluş yapısına ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Yönetim Kurulu dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur
b)      Yönetim Kurulu üyelerinden beşinin yeminli mali müşavir olması zorunludur.
c)      Yönetim Kurulu üyelerinden yalnızca yeminli mali müşavir olanlar oy kullanabilir.
d)      Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir genel sekreter ile bir muhasip seçer.
e)      Yönetim Kurulu Başkanı yeminli mali müşavirler arasından seçilir.
 
 
 
 
 
 
44. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
b)      Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak,
c)       Bütçeyi yapmak ve uygulamak.
d)      Asgari ücret tarifesini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak.
e)     Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve bu konularda gerekli kararları vermek
 
45. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Yönetim Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)      Asgarî ücret tarifelerini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak.
b)      Sınavları yapmak.
c)       Mesleki ruhsatları vermek.
d)     Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek
e)      Bütçeyi yapmak ve uygulamak.
 
46. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Disiplin Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır?
a)     Beş asıl ve Beş yedek üye
b)      Altı asıl ve Altı yedek üye
c)       Yedi asıl ve Yedi yedek üye
d)      Sekiz asıl ve Sekiz yedek üye
e)      Dokuz asıl ve Dokuz yedek üye
 
47. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Disiplin Kurulunun işleyişine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
a)      Oda Disiplin kurullarının kararlarına karşı itirazları incelemek ve karar vermek
b)      Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kuruluna seçilemezler.
c)      Birlik Disiplin Kurulu Yedi asıl ve Yedi yedek üyeden teşekkül eder.
d)      Birlik Disiplin Kurulunun itirazların reddine ait kararları Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdiki ile kesinleşir.
e)      Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.
 
48. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Denetleme Kurulu kaç üyeden kurulmaktadır?
a)     Üç asıl ve üç yedek üye
b)      Dört asıl ve dört yedek üye
c)       Beş asıl ve Beş yedek üye
d)      Altı asıl ve Altı yedek üye
e)      Yedi asıl ve Yedi yedek üye
 
49. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik denetleme Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
a)      Birlik Denetleme Kurulu üyeleri Genel Kurulun üyeleri arasından seçilir
b)      Birlik Denetleme Kurulu üyeleri üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
c)      Birlik Denetleme Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkün değildir.
d)      Birlik Denetleme Kurulu üyelerinden biri yeminli mali müşavir, ikisi de Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden olmak zorundadır.
e)      Yönetim Kurulu üyeleri ile Disiplin Kurulu üyeleri Denetleme Kuruluna seçilemezler.
 
 
50. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Birlik Denetleme Kurulunun görevlerine ilişkin olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 
a) Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
b) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak,
c) Bütçeyi yapmak ve uygulamak.
d) Asgari ücret tarifelerini Maliye ve Gümrük Bakanlığının tasdikine sunmak.
e) Birliğin işlem ve hesaplarını denetlemek
 
51. Meslek odaların ve birlik organlarının seçim esaslarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a) Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır
b) Seçim işlemleri yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.
c) Oy verme işlemi, açık oy esaslarına göre yapılır.
d) Listede adı yazılı bulunmayan meslek mensubu oy kullanamaz.
e) Seçimler sırasında sandık kuruluna karşı işlenen suçlar, devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.
 
52. Oda ve birlik organlarının görevlerini kanun hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve malî işlemlerini denetlemeye yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı
b) İçişleri Bakanlığı
c) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
d) Yargıtay
e) Danıştay
53. Aşağıdakilerden hangisi Meslek sırları ile ilgili olarak Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanların uyması gereken esaslardan biri değildir?
 
a) Meslek mensupları işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları ifşa edemezler,
b) Meslek mensupları muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar.
c) suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.
d) Meslek mensuplarının yaptıkları tanıklık, sırrın ifşası sayılmaz.
e) Meslek mensupları adlî veya idarî soruşturmalar için bile olsa ifade veremezler
 
 
 
54. Aşağıdaki işlerden hangisi meslek mensuplarının meslekleri ile bağdaşan işlerden biri değildir?
 
a) Bilirkişilik,
b) Tasfiye Memuru,
c) Hayır kurumlarında yönetim kurulu üyeliği
d) Eğitim kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği
e) Mali Analistlik
 
 
 
 
55. Birden çok meslek mensubunun çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirmeleri durumunda yapılan işlerden doğacak cezaî sorumluluklar kime aittir?
 
a) Şirket sahip ve ortaklarına
b) Şirket yöneticilerine
c) İşi yapan meslek mensubuna
d) Şirket bünyesinde bulunan tüm meslek mensuplarına
e) Şirket bünyesinde bulunan en yüksek yetkili ve kıdemli meslek mensubuna
 
56. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının uyması gereken kurallardan biri değildir?
 
a) Meslek mensupları iş elde etmek için reklam sayılabilecek faaliyetlerde bulunamazlar.
b) Meslek mensupları basılı kâğıtlarında meslekî unvanları dışında başka sıfat kullanamazlar.
c) Meslek mensupları sahip oldukları unvanlarla birlikte ticarî faaliyette bulunamazlar
d) Meslek mensuplarının ücret tarifesinin altında ücret karşılığında iş kabulü yasaktır
e) Ücret tarifeleri odalar tarafından serbestçe belirlenir ve uygulanır
 
57. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının ücret: tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ait kurallardan biri değildir?
 
a) Meslek mensuplarının ücret tarifesinin altında ücret karşılığında iş kabulü yasaktır
b) Tarifeler Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer
c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeyi aynen tasdik etmez.
d) Her odanın yönetim kurulu, her yıl bir tarife hazırlayarak Birliğe gönderir.
e) Birlik yönetim kurulu, gruplarda uygulanacak tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir.
 
58. Aşağıdakilerden hangisi Muhasebecilik mesleği mensuplarının ücret: tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanmasına ait kurallardan biri değildir?
 
a) Her odanın yönetim kurulu, her yıl bir tarife hazırlayarak Birliğe gönderir.
b) Birlik yönetim kurulu, tarifeleri hazırlayarak Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderir.
c) Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarifeleri aynen yada değişikliklerle tasdik eder.
d) Tarifeler yönerge şeklinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
e) Yeni tarifenin tasdikine kadar mevcut tarife hükmü uygulanır.
 
 
59. Meslek mensuplarının ücretlerini gösteren tarifeler ne şekilde yürürlüğe girer?
 
a) Ticaret sicil gazetesinde ilan sonucu,
b) Günlük yerel gazetede yayımlanarak,
c) Ticaret siciline tescil edilerek,
d) Resmi gazetede yayınlanarak,
e) Günlük ulusal bir gazetede yayımlanarak,
 
60. Aşağıdakilerden hangisi Meslek mensuplarına uygulanacak disiplin cezalarından biri değildir?
 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Gözlem altına alma
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma
e) Meslekten çıkarma;
61. Meslek mensubuna ve aday meslek mensubuna ”mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi” şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
 
a) Uyarma
b) Kinama
c) Yeminli sifatini kaldirma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma
e) Meslekten çikarma;
 
62. Meslek mensubu ve aday meslek mensubuna “görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi” şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
 
a) Uyarma
b) Kinama
c) Yeminli sifatini kaldirma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma
e) Meslekten çikarma;
 
63. “ Meslekî sıfatı saklı kalmak koşuluyla altı aydan az ,bir yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır. “ şeklinde uygulanan disiplin cezasina ne ad verilir?
 
a) Uyarma
b) Kinama
c) Yeminli sifatini kaldirma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma
e) Meslekten çikarma;
 
64. Aday meslek mensubunun meslegin vakar ve onuru ile bagdaşmayan işler yapmasina neden olunmasi veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulmasinda hangi disiplin cezasi uygulanir?
 
a) Uyarma
b) Kinama
c) Yeminli sifatini kaldirma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alikoyma
e) Meslekten çikarma;
 
65. “Yeminli Mali Müşavirlerce tasdike ilişkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla ilan olunmuş norm ve standartlara kasten aykiri davranilmasi veya tasdik yetkisinin kasten gerçege aykiri olarak kullanilmasi” durumunda hangi disiplin cezası uygulanır.
 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Yeminli sıfatını kaldırma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma
e) Meslekten çıkarma;
 
 
 
 
 
 
 
 
66. Aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığı halinde Yeminli Mali Müşavirlere “yeminli sıfatını kaldırma” cezası verilebilir?
 
a)      Başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi ve imzalanması
b)      Beyanname imzalama yetkisini kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması
c)      Tasdik yetkilerini mükerrere kasten gerçeğe aykırı olarak kullandıklarının anlaşılması ve bu durumun mahkeme kararı ile kesinleşmesi halinde
d)      Ticaret faaliyet yasağına uyulamaması
e)      Tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak kullanılması
67. Mükellefle birlikte kasten vergi ziyanına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına hangi disiplin cezası uygulanır?
 
a) Uyarma
b) Kınama
c) Yeminli sıfatını kaldırma;
d) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma
e) Meslekten çıkarma;
 
68.
I. Meslekten çıkarma;
II. Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma
III. Kınama
IV. Yeminli sıfatını kaldırma;
V. Uyarma
 
Yukarıda belirtilen disiplin cezalarının en hafifinden en ağırına doğru sıralaması aşağıdakilerden hangidir?
 
a) I, II, III, IV, V
b) I, III, II, IV,V
c) V, III, II, IV, I
d) III, I, II, V, IV,
e) IV, I, II, III, V
 
69.
I. Serbest Muhasebeci
II. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
III. Yeminli Mali Müşavir
 
Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından hangisi ya da hangileri “defter tutma ve bu defterlere göre finansal tabloların hazırlanması işleri” yapmaya yetkilidir?
 
a) I, III b) II, III c) III d) I, II, e) I, II, III
 
70. Meslek mensupları bir işverene bağlı olarak çalıştıkları takdirde çalıştıkları işyerinin çıkarlarını değil mesleki kuralları ön planda tutmaları hangi ilke gereğidir?
 
a) Reklam Yasağı
b) Tarafsızlık
c) Sır Saklama
d) Haksız Rekabet
e) Öngörü Yasağı
 
71. Meslek mensuplarının iş almaları sırasında müşterilerin kendilerinden maddi ve maddi olmayan güvence istemeleri aşağıdakilerden hangi ilkeyi zedelemektedir?
 
a) Reklam Yasağı
b) Bağımsızlık
c) Sır Saklama
d) Haksız Rekabet
e) Öngörü Yasağı
 
72. Meslek mensuplarının faaliyetlerini sürdürmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
a) Meslek mensupları iş alma sürecinde maddi ve maddi olmayan güvence veremezler
b) Yeminli Mali Müşavirler defter tutma ve finansal tabloların hazırlanması işlerini yapamazlar
c) Meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları açıklayamazlar
d) Meslek mensupları yapmakta oldukları işleri ilan edilmiş ücretlerin altında yapamazlar
e) Meslek mensupları başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet verebilir.
 
73. Meslek mensupları mesleki faaliyetleri sırasında müşterileriyle ilgili edindiği bilgileri ve sırları açıklamaları aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
 
a) Reklam Yasağı
b) Bağımsızlık
c) Sır Saklama
d) Haksız Rekabet
e) Sorumluluk
 
74. Meslek mensuplarının varsayıma dayalı bilgilerden yararlanarak finanssal tablolar ve raporlar hazırlamaları aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
a) Reklam Yasağı
b) Bağımsızlık
c) Sır Saklama
d) Haksız Rekabet
e) Sorumluluk
 
75. Bir meslek mensubunun başka bir meslektaşının iş yaptığı kişi ve kuruluşa aynı mesleki iş için girişimde bulunması aşağıdaki ilkelerden hangisine aykırıdır?
a) Reklam Yasağı
b) Bağımsızlık
c) Sır Saklama
d) Haksız Rekabet
e) Sorumluluk
 
76. Meslek mensupları tarafından gerçekleştirilen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi Reklam sayılır?
 
a) Meslek mensuplarının mesleki konularda bilgi verici kitap yazmaları
b) Meslek mensuplarının mesleki konularda bilgi verici köşe yazıları yazmaları
c) Meslek mensuplarının mesleki konularda eğitim seminerlerine katılmaları
d) Meslek mensuplarının akademik ünvanların kullanılması
e) Ticari faaliyetlerinde mesleki ünvanlarını kullanmaları
 
77. Kanunu öngördüğü şartları taşıyan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa etmek için, mesleğe hazırlık maksadıyla bir meslek mensubu yanında mesleki çalışmalar yapan kişiye ne ad verilir?
 
a) Stajyer Meslek Mensubu
b) Serbest Muhasebeci
c) Aday Meslek Mensubu
d) Meslek Mensubu
e) Stajyer Adayı
 
78. Aday meslek mensupları ile ilgili staj programları, staj süreleri gibi hususlar aşağıda düzenleyici işlem tiplerinden hangisiyle düzenlenmiştir.
 
a) Kanun
b) Kanun hükmünde kararname
c) Tüzük
d) Yönetmelik
e) Tebliğ
 
79. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavına girebilmek için aday meslek mensubunun staj değerlendirme notu en az kaç olmalıdır?
 
a) 50 Puan b) 60 Puan c) 70 Puan d) 80 Puan e) 90 Puan
 
80. Aşağıdakilerden hangisi staja ara verme sebebi olarak kabul edilmez?
 
a) Askerlik
b) Doğum
c) Eğitim amacıyla yurt dışına gitme
d) Ağır raporlu hastalık
e) Evlenme
 
81. Staja askerlik nedeniyle ara veren adaylar askerlik sonrası ne kadarlık bir süre sonrası staja yeniden başlamak zorundadırlar?
 
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
 
82. Aşağıda sayılan halleden hangisi staj süresi olarak kabul edilmez ?
 
a) Yabancı dil kurslarında geçen belirli bir süre
b) Bilgisayar kurslarında geçen belirli bir süre
c) Ehliyet kurslarında geçen belirli bir süre
d) Yüksek Lisans eğitiminde geçen belirli bir süre
e) Doktora eğitiminde geçen belirli bir süre
 
83. Aday Meslek Mensubunun staj değerlendirme formundaki notu 60’ın altında olursa ne tür bir prosedür uygulanır?
 
a) Stajyerin stajı iptal edilir.
b) Stajyerin stajı 3 ay uzatılır.
c) Stajyerin stajı 6 ay uzatılır.
d) Stajyerin stajı 9 ay uzatılır.
e) Stajyerin stajı 1 yıl uzatılır.
 
84. Aşağıdakilerden hangisi yeminli mali müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavıyla ilgili temel esaslardan biri değildir?
 
a) Sınav yazılı olarak yapılır.
b) Sınavların yapılmasında gizlilik esastır.
c) Sınavlar ilgili Birlik tarafından belirlenir.
d) Adaylarının sınava tabi tutulmaları zorunludur.
e) Sınav sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.
 
85. Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara ne kadarlık bir süre içersinde bildirmek zorundadırlar?
 
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
 
86. Meslek mensubu ve hizmet vereceği kuruluş arasında aşağıdaki konulardan hangisi için sözleşme yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır?
 
a) Defter tutmak
b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetleri
c) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri
d) Süreklilik arz etmeyen müşavirlik hizmetleri
e) İnceleme ve denetim yapmak ve rapor düzenlemek
 
87. Meslek mensupları, işin bitiminden itibaren ne kadar süre içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim etmek zorundadırlar?
 
a) 1 Ay b) 2 Ay c) 3 Ay d) 6 Ay e) 1 Yıl
 
88. Meslek mensupları, işin bitiminden 1 ay içersinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeleri ne yaparlar?
 
a) 1 yıl saklamak zorundadırlar
b) Bağlı bulundukları odaya teslim ederler
c) 3 yıl saklamak zorundadırlar
d) ilgilinin bağlı bulunduğu vergi dairesine teslim ederler
e) 5 yıl saklamak zorundadırlar
 
89. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesini gerektiren nedenlerden biri değildir?
 
a) Meslek mensubunun kendi isteği ile kaydın silinmesi,
b) Meslek mensubunun çalışma bürosunu kapatmış olması
c) Meslek mensubunun çalışma bürosunu oda bölgesi dışına taşımış olması
d) Meslek mensubunun meslekten çıkarılmayı gerektiren ceza alması
e) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
 
90. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşmayan işlerden biri değildir?
a) Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak
b) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
c) Kanunen yasak eylemlerde bulunmak,
d) Müşterilerine bilgi vermemek
e) Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar.
 
91. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşan işlerden biridir?
 
a) Yanında çalışanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak
b) Aşırı içki ve kumar alışkanlığı olmak
c) Kanunen yasak eylemlerde bulunmak,
d) Müşterilerine bilgi vermemek
e) Bilirkişilik yapmak
 
92. Aşağıdaki hallerden hangisi, meslek onuru ile bağdaşan işlerden biri değildir?
 
a) Bilirkişilik yapmak
b) Geçici olarak eğitim vermek
c) Geçici olarak gazetelerde makale yazmak
d) Seminer ve konferans vermek
e) Hizmet verdikleri kuruluşlarda ortak olmak
 
93. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
 
a) müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması
b) meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması
c) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
d) diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
e) Meslek mensuplarınca, sahip olunmayan unvanların kullanılması
 
94. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
 
a) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi
c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
d) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
e) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
 
95. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
 
a) müşterilerin işlerine karşı kayıtsız kalınması
b) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
c) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
d) Yeminli mali müşavirlerce defter tutulması
e) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
 
96. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
 
a) Başka bir meslek mensubunun müşterilerine aynı konuda iş önerilmesi
b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi
c) meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulması
d) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
e) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
 
97. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde uyarma cezası verilmez?
 
a) meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
b) diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
d) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
 
98. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanır?
 
a) Meslek mensuplarının mesleğin onurunu zedeleyici işler yapması
b) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
d) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
 
99. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
 
a) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması
b) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi
c) Yanıltıcı belge düzenlediği resmi kurumlarca saptanan is sahiplerinin işlerini görmek
d) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi
e) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
 
100. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
 
a) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
b) Başka bir meslek mensubunun müşterilerine aynı konuda iş önerilmesi
c) Meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
d) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
e) Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması
 
101. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde kınama cezası uygulanamaz?
 
a) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
b) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
c) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi
d) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi
e) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinin altında iş kabul edilmesi
 
 
 
 
 
 
102. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır?
 
a) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan ünvanların kullanılması
b) Meslek mensuplarınca hizmet sözleşmesi yapılmadan iş kabul edilmesi
c) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
d) Çalışanlar listesine kaydolmadan mesleki faaliyette bulunma
e) Yeminli mali müşavirlerce kendi defterleri hariç defter tutulması
 
103.Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanamaz?
 
a) Yanıltıcı belge düzenlediği saptanan is sahiplerinin işlerini görmek
b) Mesleki suçlardan dolayı ağır hapis cezası almış olmak
c) Mahkeme kararıyla Kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesi
d) Meslek ruhsatnamelerinin başkalarına kiraya verilmesi
e) Başka meslek mensuplarının adlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi
 
104. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır?
 
a) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
b) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
c) yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
d) Mahkeme kararıyla kasten vergi ziyanına sebebiyet verilmesi
e) Diğer meslek mensupları hakkında asılsız ihbar ve şikayette bulunulması
 
105. Aşağıdaki hallerden hangisinin varlığı halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır?
 
a) Başka meslek mensuplarının adlarını kullanarak beyanname düzenlenmesi
b) Müşteri bildirim listelerinin odaya bildirilmemesi
c) Sosyal sorumluluk ilkelerine uyulmaması
d) Oda aidat borçların iki kez yazı ile istenmesine rağmen ödenmemesi
e) Adres değişikliklerinin bildirilmemesi
 
106. Meslekten çıkarılanlar yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten yada geçici olarak meslekten alıkonulanlar bu işlemlerin gereğini yerine getirmezlerse odalar ve birlik tarafından ne tür bir işlem yapılır?
 
a) Cumhuriyet savcılığına başvurulur
b) Maliye bakanlığına, başvurulur
c) Yargıtay’a başvurulur
d) Iç işleri bakanligina başvurulur
e) Daniştay’a başvurulur
 
 
107. I. Serbest Muhasebeci,
II. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
III. Serbest Muhasebeci Yeminli Mali Müşavir,.
IV. Yeminli Mali Müşavir,.
 
Yukarida sayilanlardan hangisi yada hangileri hangisi ülkemizde muhasebe mesleginin yasa ile belirlenmiş yetkili mensuplarindan biri degildir.
 
a) I, b) II c) III d) IIV e) Hiçbir
 Linkback: http://www.forumstajer.com/staja-baslama-sinavi-meslek-hukuku-ornek-soru-ve-cevaplari-t84.0.html


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
MESLEK HUKUKU ÖRNEK SORU VE CEVAPLARI

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

9 Yanıt
12028 Gösterim
Son İleti 11 Haziran 2013, 01:57:03
Gönderen: barok
xx
Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

6 Yanıt
11039 Gösterim
Son İleti 08 Aralık 2010, 16:30:45
Gönderen: mancolok
clip
MESLEK HUKUKU BULMACA CEVAPLARI

Başlatan Zehra Doğan

0 Yanıt
1191 Gösterim
Son İleti 17 Ekim 2011, 13:19:40
Gönderen: Zehra Doğan
xx
TESMER-26 HAZİRAN 2010 STAJ BAŞLATMA SINAVI SORU ve CEVAPLARI

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

196 Yanıt
68538 Gösterim
Son İleti 17 Temmuz 2010, 22:20:45
Gönderen: SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU