Gönderen Konu: Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama  (Okunma sayısı 11039 defa)

SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25051
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Derbeder
  • Forum Stajer
Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama

91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Muşavirlik
C) Defter tutma
D) Denetim
E) Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
D) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, 93-aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-C 92-B 93-A 94-E 95-B 2005/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan
unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına
uyulmaması

92-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna gore muhasebecilik ve mali muşavirlik mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter tutmak

93-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı duzenlemek ve yurutmek
E) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi duzenleyip vermek

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
B) Kollektif şirket
C) Anonim şirket
D) Ortaklık burosu (adi şirket)
E) Limited şirket

91-B 92-C 93-B 94-E 95-B 2005/2


91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci
Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun
gorevlerinden biri değildir?
A) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek
B) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
C) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
D) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
E) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi kınama cezası
uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-E 92-D 93-A 94-E 95-B 2005/3

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Tasdik-Muşavirlik-Defter tutma
B) Muşavirlik-Defter tutma-Denetim
C) Tasdik-Defter tutma-Denetim
D) Muşavirlik-Denetim-Tasdik
E) Muşavirlik-Defter tutma

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri
değildir?
A) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
B) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası almış olması
C) Calışma burosunu oda bolgesi dışına nakletmiş olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu kapatmış olması

93-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Limited şirket
B) Anonim şirket
C) Ortaklık burosu (adi şirket)
D) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
E) Kollektif şirket
91-D 92-B 93-B 94-C 95-E 2006/1


91-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının
organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
D) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu

92-Birden cok meslek mensubunun kendi
aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını
duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının
kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri
arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

93-3568 sayılı Kanuna gore, Serbest
Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Yonetim
Kurulunun uye sayısı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 6 asıl ve 5 yedek uye
B) 5 asıl ve 5 yedek uye
C) 4 asıl ve 4 yedek uye
D) 4 asıl ve 3 yedek uye
E) 3 asıl ve 3 yedek uye

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek
mensubu, denetim sırasında incelenen
yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını
yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki
denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumsuz rapor
B) Olumlu rapor
C) Şartlı denetimraporu
D) Gecici rapor
E) İtiraz raporu

91-D 92-A 93-B 94-D 95-A 2006/2

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Defter tutma
B) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Defter tutma-Denetim
E) Müşavirlik-Denetim-Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Tutanakların sağlıklı bir biçimde
düzenlenmesini sağlamak
B) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
C) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek
D) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
E) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü
toplantıya çağırmak

93-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

94-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
B) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
C) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya verilmemesi
D) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
E) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması

95-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek
bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla
görevlidir.
C) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından
bir başkan seçer.
D) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.
E) Üyeler 3 yıl için seçilir.


91-E 92-D 93-A 94-B 95-E 2006/3


91-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu
başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu
toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde
duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
B) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
C) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
D) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek

93-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

94-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

91-B 92-D 93-E 94-B 95-D 2007/1

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin
Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi
meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Meslekten cıkarma
B) Kınama
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Uyarma
E) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma

92-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

93-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Yanında calıştırdığı kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmak
B) Aşırı icki ve kumar duşkunluğu ile tanınmak
C) Meslektaşlarına, muşterilerine ve kanunlara gore bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek
D) Muşterilerden, ucret tarifesinde yazılı olan
asgari ucretin uzerinde bir ucret talep etmek
E) Kanunlara gore yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

94-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.

95-3568 sayılı Kanun'a gore, yeminli mali muşavir olabilmek icin en az kac yıl serbest muhasebeci mali muşavirlik yapmış olmak gerekir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 6
E) 591-C 92-E 93-D 94-B 95-A 2007/2
92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
E) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Calışma burosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı
olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası
almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte,
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin
varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu oda bolgesi dışına
nakletmiş olması

93-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna
gore muhasebecilik ve mali muşavirlik
mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik
cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter
tutmak

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-C 93-C 94-E 95-D 2007/3


91-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

92-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Tasdik
B) Denetim ve tasdik
C) Müşavirlik
D) Defter tutma
E) Denetim

93-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek mensubu, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumlu rapor
B) Geçici rapor
C) Olumsuz rapor
D) Şartlı denetimraporu
E) İtiraz raporu

94-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer.
C) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla görevlidir.
D) Üyeler 3 yıl için seçilir.
E) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.

95-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve
Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve
meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan
asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek
B) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz
davranışlarda bulunmak
C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak
D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara
göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve
kuruluşlara bilgi vermemek
E) Kanunlara göre yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

91-A 92-D 93-C 94-D 95-A 2008/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

92-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme Kurulu

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına
itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.


91-E 92-B 93-A 94-D 95-C 2008/2

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
B) Meslekten çıkarma
C) Kınama
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
C) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Ortaklık bürosu (adi şirket)
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
C) Kollektif şirket
D) Limited şirket
E) Anonim şirket

94-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve Oda'ya yazılı olan üyelerin yıllık aidat miktarlarını tespit etmek
D) Oda yönetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-B 93-C 94-B 95-D 2008/3
91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Denetim-Tasdik
B) Tasdik-Defter tutma-Denetim
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
E) Müşavirlik-Defter tutma

92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde
yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması

93-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Çalışma bürosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı
düzenlemek ve yürütmek

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliği'ne gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavı,
staj donemleri gozetilerek, TURMOB (Birlik)
tarafından yılda kac kez yapılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


91-A 92-B 93-C 94-A 95-C 2009/1


91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Kınama
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
D) Meslekten cıkarma
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

93-Aşağıdakilerden hangisi Turkiye Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler ve Yeminli Mali Muşavirler Odaları Birliği'nin ( TURMOB)
organlarından biri değildir?
A) Disiplin kurulu
B) Denetleme kurulu
C) Araştırma kurulu
D) Yonetimkurulu
E) Genel kurul

94-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olmanın genel şartlarından biri değildir?
A) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
C) Kamu haklarından mahrumbulunmamak
D) Serbest muhasebeci mali muşavirlik ya da yeminli mali muşavirlik ruhsatına sahip olmak
E) Ceza ya da disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten cıkarılmış olmamak

95-3568 sayılı Kanunda duzenlenen meslek
turlerine ilişkin unvanlar aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A) Serbest muhasebeci - Serbest muhasebeci
mali muşavir
B) Serbest hesap uzmanı - Serbest
muhasebeci -Yeminli mali muşavir
C) Serbest muhasebeci -Serbest muhasebeci
mali muşavir -Hesap uzmanı
D) Serbest muhasebeci -Yeminli mali muşavir
E) Serbest muhasebeci mali muşavir - Yeminli
mali muşavir91-B 92-D 93-C 94-D 95-E 2009/2

Linkback: http://www.forumstajer.com/meslek-hukukucikmis-sorular-20052009-smmm-staja-baslama-t2115.0.html

EKONOMIST

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 2
: Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama
« Yanıtla #1 : 02 Aralık 2009, 16:33:35 »
Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama

91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Muşavirlik
C) Defter tutma
D) Denetim
E) Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
D) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, 93-aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-C 92-B 93-A 94-E 95-B 2005/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan
unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına
uyulmaması

92-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna gore muhasebecilik ve mali muşavirlik mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter tutmak

93-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı duzenlemek ve yurutmek
E) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi duzenleyip vermek

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
B) Kollektif şirket
C) Anonim şirket
D) Ortaklık burosu (adi şirket)
E) Limited şirket

91-B 92-C 93-B 94-E 95-B 2005/2


91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci
Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun
gorevlerinden biri değildir?
A) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek
B) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
C) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
D) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
E) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi kınama cezası
uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-E 92-D 93-A 94-E 95-B 2005/3

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Tasdik-Muşavirlik-Defter tutma
B) Muşavirlik-Defter tutma-Denetim
C) Tasdik-Defter tutma-Denetim
D) Muşavirlik-Denetim-Tasdik
E) Muşavirlik-Defter tutma

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri
değildir?
A) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
B) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası almış olması
C) Calışma burosunu oda bolgesi dışına nakletmiş olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu kapatmış olması

93-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Limited şirket
B) Anonim şirket
C) Ortaklık burosu (adi şirket)
D) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
E) Kollektif şirket
91-D 92-B 93-B 94-C 95-E 2006/1


91-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının
organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
D) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu

92-Birden cok meslek mensubunun kendi
aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını
duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının
kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri
arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

93-3568 sayılı Kanuna gore, Serbest
Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Yonetim
Kurulunun uye sayısı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 6 asıl ve 5 yedek uye
B) 5 asıl ve 5 yedek uye
C) 4 asıl ve 4 yedek uye
D) 4 asıl ve 3 yedek uye
E) 3 asıl ve 3 yedek uye

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek
mensubu, denetim sırasında incelenen
yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını
yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki
denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumsuz rapor
B) Olumlu rapor
C) Şartlı denetimraporu
D) Gecici rapor
E) İtiraz raporu

91-D 92-A 93-B 94-D 95-A 2006/2

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Defter tutma
B) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Defter tutma-Denetim
E) Müşavirlik-Denetim-Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Tutanakların sağlıklı bir biçimde
düzenlenmesini sağlamak
B) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
C) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek
D) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
E) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü
toplantıya çağırmak

93-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

94-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
B) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
C) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya verilmemesi
D) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
E) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması

95-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek
bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla
görevlidir.
C) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından
bir başkan seçer.
D) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.
E) Üyeler 3 yıl için seçilir.


91-E 92-D 93-A 94-B 95-E 2006/3


91-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu
başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu
toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde
duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
B) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
C) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
D) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek

93-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

94-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

91-B 92-D 93-E 94-B 95-D 2007/1

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin
Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi
meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Meslekten cıkarma
B) Kınama
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Uyarma
E) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma

92-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

93-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Yanında calıştırdığı kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmak
B) Aşırı icki ve kumar duşkunluğu ile tanınmak
C) Meslektaşlarına, muşterilerine ve kanunlara gore bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek
D) Muşterilerden, ucret tarifesinde yazılı olan
asgari ucretin uzerinde bir ucret talep etmek
E) Kanunlara gore yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

94-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.

95-3568 sayılı Kanun'a gore, yeminli mali muşavir olabilmek icin en az kac yıl serbest muhasebeci mali muşavirlik yapmış olmak gerekir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 6
E) 591-C 92-E 93-D 94-B 95-A 2007/2
92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
E) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Calışma burosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı
olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası
almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte,
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin
varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu oda bolgesi dışına
nakletmiş olması

93-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna
gore muhasebecilik ve mali muşavirlik
mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik
cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter
tutmak

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-C 93-C 94-E 95-D 2007/3


91-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

92-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Tasdik
B) Denetim ve tasdik
C) Müşavirlik
D) Defter tutma
E) Denetim

93-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek mensubu, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumlu rapor
B) Geçici rapor
C) Olumsuz rapor
D) Şartlı denetimraporu
E) İtiraz raporu

94-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer.
C) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla görevlidir.
D) Üyeler 3 yıl için seçilir.
E) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.

95-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve
Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve
meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan
asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek
B) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz
davranışlarda bulunmak
C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak
D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara
göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve
kuruluşlara bilgi vermemek
E) Kanunlara göre yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

91-A 92-D 93-C 94-D 95-A 2008/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

92-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme Kurulu

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına
itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.


91-E 92-B 93-A 94-D 95-C 2008/2

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
B) Meslekten çıkarma
C) Kınama
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
C) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Ortaklık bürosu (adi şirket)
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
C) Kollektif şirket
D) Limited şirket
E) Anonim şirket

94-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve Oda'ya yazılı olan üyelerin yıllık aidat miktarlarını tespit etmek
D) Oda yönetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-B 93-C 94-B 95-D 2008/3
91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Denetim-Tasdik
B) Tasdik-Defter tutma-Denetim
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
E) Müşavirlik-Defter tutma

92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde
yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması

93-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Çalışma bürosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı
düzenlemek ve yürütmek

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliği'ne gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavı,
staj donemleri gozetilerek, TURMOB (Birlik)
tarafından yılda kac kez yapılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


91-A 92-B 93-C 94-A 95-C 2009/1


91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Kınama
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
D) Meslekten cıkarma
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

93-Aşağıdakilerden hangisi Turkiye Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler ve Yeminli Mali Muşavirler Odaları Birliği'nin ( TURMOB)
organlarından biri değildir?
A) Disiplin kurulu
B) Denetleme kurulu
C) Araştırma kurulu
D) Yonetimkurulu
E) Genel kurul

94-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olmanın genel şartlarından biri değildir?
A) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
C) Kamu haklarından mahrumbulunmamak
D) Serbest muhasebeci mali muşavirlik ya da yeminli mali muşavirlik ruhsatına sahip olmak
E) Ceza ya da disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten cıkarılmış olmamak

95-3568 sayılı Kanunda duzenlenen meslek
turlerine ilişkin unvanlar aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A) Serbest muhasebeci - Serbest muhasebeci
mali muşavir
B) Serbest hesap uzmanı - Serbest
muhasebeci -Yeminli mali muşavir
C) Serbest muhasebeci -Serbest muhasebeci
mali muşavir -Hesap uzmanı
D) Serbest muhasebeci -Yeminli mali muşavir
E) Serbest muhasebeci mali muşavir - Yeminli
mali muşavir91-B 92-D 93-C 94-D 95-E 2009/2

sozkank

 • Üye
 • **
 • İleti: 52
: Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama
« Yanıtla #2 : 02 Aralık 2009, 16:37:32 »
Arkadaşlar soruları ezberleyip, konuları şöyle bir gözden geçirseniz soru kaçırmazsınız. kolay gelsin herkese

mucize

 • Üye
 • **
 • İleti: 58
 • Cinsiyet: Bayan
: Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama
« Yanıtla #3 : 26 Mayıs 2010, 14:37:57 »
Çok teşekkür ediyorum...Ezberlemeye başlayayım bir an önce ... ;)

YELİZ

 • Üye
 • **
 • İleti: 58
ELİNİZE SAĞLIK.

goncam

 • Acemi Üye
 • *
 • İleti: 18
 • Taşı delen suyun gücü , damlaların sürekliliğidir
: Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama
« Yanıtla #5 : 19 Ağustos 2010, 21:32:24 »
Meslek Hukuku-Çıkmış Sorular 2005-2009 SMMM Staja Başlama

91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Muşavirlik
C) Defter tutma
D) Denetim
E) Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
D) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, 93-aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore, Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-C 92-B 93-A 94-E 95-B 2005/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan
unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına
uyulmaması

92-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna gore muhasebecilik ve mali muşavirlik mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter tutmak

93-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı duzenlemek ve yurutmek
E) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj katılım belgesi duzenleyip vermek

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
B) Kollektif şirket
C) Anonim şirket
D) Ortaklık burosu (adi şirket)
E) Limited şirket

91-B 92-C 93-B 94-E 95-B 2005/2


91-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

92-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci
Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun
gorevlerinden biri değildir?
A) Oda yonetim kurulunun calışma raporunu
incelemek ve kabul etmek
B) Oda'ya yazılacak adayların giriş ucretlerini ve
Oda'ya yazılı olan uyelerin yıllık aidat
miktarlarını tespit etmek
C) Oda amaclarının gercekleştirilmesi icin
gereken kararları ve tedbirleri almak
D) Oda'nın butce teklifini hazırlamak
E) Oda yonetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak

93-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi kınama cezası
uygulanacak durumlardan biridir?
A) Başka bir meslek mensubu ile sozleşmesi
bulunan muşterilere bu durumu bilerek iş
onerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
B) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
C) Muşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
D) Muşteri bildirim listelerinin Oda'ya
verilmemesi
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

91-E 92-D 93-A 94-E 95-B 2005/3

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Tasdik-Muşavirlik-Defter tutma
B) Muşavirlik-Defter tutma-Denetim
C) Tasdik-Defter tutma-Denetim
D) Muşavirlik-Denetim-Tasdik
E) Muşavirlik-Defter tutma

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki
Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri
değildir?
A) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
B) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası almış olması
C) Calışma burosunu oda bolgesi dışına nakletmiş olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu kapatmış olması

93-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
C) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

95-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Limited şirket
B) Anonim şirket
C) Ortaklık burosu (adi şirket)
D) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
E) Kollektif şirket
91-D 92-B 93-B 94-C 95-E 2006/1


91-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının
organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve
tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
B) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme
Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
D) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin
Kurulu-Denetleme Kurulu
E) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin
Kurulu

92-Birden cok meslek mensubunun kendi
aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını
duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının
kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri
arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

93-3568 sayılı Kanuna gore, Serbest
Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Yonetim
Kurulunun uye sayısı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 6 asıl ve 5 yedek uye
B) 5 asıl ve 5 yedek uye
C) 4 asıl ve 4 yedek uye
D) 4 asıl ve 3 yedek uye
E) 3 asıl ve 3 yedek uye

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları
Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek
mensubu, denetim sırasında incelenen
yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını
yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki
denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumsuz rapor
B) Olumlu rapor
C) Şartlı denetimraporu
D) Gecici rapor
E) İtiraz raporu

91-D 92-A 93-B 94-D 95-A 2006/2

91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Defter tutma
B) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Defter tutma-Denetim
E) Müşavirlik-Denetim-Tasdik

92-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Tutanakların sağlıklı bir biçimde
düzenlenmesini sağlamak
B) Yönetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
C) Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek
D) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
E) Yönetim kurulunu olağan ve olağanüstü
toplantıya çağırmak

93-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

94-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi kınama cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Müşterilerin işlerine karşı ilgisiz kalınması
B) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere bu durumu bilerek iş önerilmesi ve diğer meslek mensubu hakkında
olumsuz yorumlarda bulunulması
C) Müşteri bildirim listelerinin Oda'ya verilmemesi
D) Ticari faaliyet yasağına uyulmaması
E) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması

95-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek
bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla
görevlidir.
C) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından
bir başkan seçer.
D) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.
E) Üyeler 3 yıl için seçilir.


91-E 92-D 93-A 94-B 95-E 2006/3


91-Aşağıdakilerden hangisi, oda yonetim kurulu
başkanının gorevlerinden biri değildir?
A) Yonetim kurulunu olağan ve olağanustu
toplantıya cağırmak
B) Oda denetleme kurulunun toplantılarına
katılmak
C) Tutanakların sağlıklı bir bicimde
duzenlenmesini sağlamak
D) Yonetim kurulunca alınan kararların yerine
getirilmesini sağlamak ve izlemek
E) Yonetim kurulu toplantılarına başkanlık etmek

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
cercevesinde fiilen tamamlamak
B) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
C) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
D) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi duzenleyip vermek
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali muşavirler icin ayrı ayrı
duzenlemek ve yurutmek

93-3568 sayılı Kanuna gore, serbest
muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini
yapabilir?
A) Denetim ve tasdik
B) Denetim
C) Muşavirlik
D) Tasdik
E) Defter tutma

94-04.10.1997 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavında
başarısız olanların sınav belgeleri
aşağıdakilerin hangisi tarafından ne kadar
sure ile saklanacaktır?
A) TURMOB (Birlik) tarafından 2 yıl sure ile
B) TURMOB (Birlik) tarafından 3 yıl sure ile
C) İlgili Meslek Odası tarafından 3 yıl sure ile
D) İlgili Meslek Odası tarafından 4 yıl sure ile
E) İlgili Meslek Odası tarafından 5 yıl sure ile

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

91-B 92-D 93-E 94-B 95-D 2007/1

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin
Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi
meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Meslekten cıkarma
B) Kınama
C) Kademe ilerlemesinin durdurulması
D) Uyarma
E) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma

92-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

93-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Yanında calıştırdığı kişilere uygunsuz davranışlarda bulunmak
B) Aşırı icki ve kumar duşkunluğu ile tanınmak
C) Meslektaşlarına, muşterilerine ve kanunlara gore bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek
D) Muşterilerden, ucret tarifesinde yazılı olan
asgari ucretin uzerinde bir ucret talep etmek
E) Kanunlara gore yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

94-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.

95-3568 sayılı Kanun'a gore, yeminli mali muşavir olabilmek icin en az kac yıl serbest muhasebeci mali muşavirlik yapmış olmak gerekir?
A) 10
B) 9
C) 8
D) 6
E) 591-C 92-E 93-D 94-B 95-A 2007/2
92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması
E) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması

92-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Calışma burosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı
olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a gore kınama cezası
almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte,
verilmemesini gerekli kılan sebeplerin
varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Calışma burosunu oda bolgesi dışına
nakletmiş olması

93-Aşağıdakilerden hangisi 3568 sayılı Kanuna
gore muhasebecilik ve mali muşavirlik
mesleğinin konularından biri değildir?
A) Bilanco, kar-zarar tablosu ve beyanname duzenlemek
B) Muhasebe sistemleri kurmak ve geliştirmek
C) 3568 sayılı Kanuna gore cıkarılan yonetmelik
cercevesinde tasdik işlemleri yapmak
D) Mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda
yazılı goruş vermek
E) Genel kabul gormuş muhasebe prensipleri ve
ilgili mevzuat hukumleri gereğince defter
tutmak

94-23.08.1997 tarihli staj yonetmeliğine gore,
Ticaret Lisesi ve Maliye Meslek Lisesi
mezunları icin staj suresi kac yıldır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-C 93-C 94-E 95-D 2007/3


91-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek

92-3568 sayılı Kanuna gore, serbest muhasebeciler aşağıdaki işlerden hangisini yapabilir?
A) Tasdik
B) Denetim ve tasdik
C) Müşavirlik
D) Defter tutma
E) Denetim

93-03.01.1990 tarihli Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, meslek mensubu, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gercek durumlarını yansıtmadığı kanaatine varırsa, aşağıdaki denetim raporlarından hangisini duzenler?
A) Olumlu rapor
B) Geçici rapor
C) Olumsuz rapor
D) Şartlı denetimraporu
E) İtiraz raporu

94-Oda Denetleme Kurulu ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Üyeler Genel Kurul üyeleri arasından seçilir.
B) Üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından bir başkan seçer.
C) Oda'nın işlem ve hesaplarını denetleyerek bu konuda Genel Kurul'a rapor sunmakla görevlidir.
D) Üyeler 3 yıl için seçilir.
E) Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri,
Denetleme Kurulu'na seçilemezler.

95-Aşağıdakilerden hangisi Calışma Usul ve
Esasları Yonetmeliğine gore meslekle ve
meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden biri
değildir?
A) Müşterilerden, ücret tarifesinde yazılı olan
asgari ücretin üzerinde bir ücret talep etmek
B) Yanında çalıştırdığı kişilere uygunsuz
davranışlarda bulunmak
C) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak
D) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara
göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve
kuruluşlara bilgi vermemek
E) Kanunlara göre yapılması yasak olan
işlerden herhangi birini yapmak

91-A 92-D 93-C 94-D 95-A 2008/1


91-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Calışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
B) Meslek mensuplarınca asgari ucret tarifesinde
yer alan ucretlerin altında iş kabul edilmesi
C) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Yasal duzenlemelere uygun tabela asılmaması

92-Serbest muhasebeci mali muşavirler odasının organları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Araştırma Kurulu
B) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
C) Genel Kurul-Yonetim Kurulu-Disiplin Kurulu
D) Yonetim Kurulu-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurulu
E) Disiplin Kurulu-Araştırma Kurulu-Denetleme Kurulu

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Kollektif şirket
B) Ortaklık burosu (adi şirket)
C) Sermayesi paylara bolunmuş komandit şirket
D) Anonim şirket
E) Limited şirket

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi sınav sonuclarına
itirazın suresini, yapılacağı yeri ve şeklini
gostermektedir?
A) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
B) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde sozlu olarak ilgili Meslek Odasına yapılır.
C) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 15 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
D) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile TURMOB'a (Birlik) yapılır.
E) Sınav sonuclarının Odalarda ilan tarihinden itibaren 30 gun icinde bir dilekce ile ilgili Meslek Odasına yapılır.


91-E 92-B 93-A 94-D 95-C 2008/2

91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
B) Meslekten çıkarma
C) Kınama
D) Kademe ilerlemesinin durdurulması
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri değildir?
A) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
B) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
C) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
D) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı düzenlemek ve yürütmek
E) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak

93-Birden cok meslek mensubunun kendi aralarında meslek şirketi şeklinde calışmalarını duzenleyen mecburi meslek kararına gore,
aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının kendi aralarında kurabilecekleri şirket turleri arasında gosterilmemiştir?
A) Ortaklık bürosu (adi şirket)
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
C) Kollektif şirket
D) Limited şirket
E) Anonim şirket

94-Aşağıdakilerden hangisi Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler Odası Genel Kurulunun gorevlerinden biri değildir?
A) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi için
gereken kararları ve tedbirleri almak
B) Oda'nın bütçe teklifini hazırlamak
C) Oda'ya yazılacak adayların giriş ücretlerini ve Oda'ya yazılı olan üyelerin yıllık aidat miktarlarını tespit etmek
D) Oda yönetim kurulu tarafından yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak
E) Oda yönetim kurulunun çalışma raporunu
incelemek ve kabul etmek

95-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez
mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2


91-D 92-B 93-C 94-B 95-D 2008/3
91-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerin hangisinde yeminli mali muşavirlerin yapabilecekleri işler birlikte ve tam olarak verilmiştir?
A) Müşavirlik-Denetim-Tasdik
B) Tasdik-Defter tutma-Denetim
C) Müşavirlik-Defter tutma-Denetim
D) Tasdik-Müşavirlik-Defter tutma
E) Müşavirlik-Defter tutma

92-31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore aşağıdakilerden hangisi uyarma cezası uygulanacak durumlardan biridir?
A) Meslek mensuplarınca asgari ücret tarifesinde
yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi
B) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması
C) Çalışanlar listesine kaydolmadan unvan
kullanarak mesleki faaliyette bulunulması
D) Meslek mensuplarınca sahip olunmayan unvanların kullanılması
E) Meslek mensuplarınca reklam yasağına uyulmaması

93-Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Muşavirlerin Calışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yonetmeliğe gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubunun calışanlar listesinden silinmesini gerektiren durumlardan biri değildir?
A) Çalışma bürosunu kapatmış olması
B) Mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi
C) 3568 sayılı Kanun'a göre kınama cezası almış olması
D) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tespit edilmiş olması
E) Çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş olması

94-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore,
aşağıdakilerden hangisi staj ilkelerinden biri
değildir?
A) Staj sonunda aday meslek mensuplarına staj
katılım belgesi düzenleyip vermek
B) Mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe
sahipmeslek mensubu yetiştirmek
C) Yanında staj yapılan meslek mensubunun
mesleki faaliyetlerini aksatmamak
D) Stajı, TESMER tarafından hazırlanan program
çerçevesinde fiilen tamamlamak
E) Stajları serbest muhasebeciler ve serbest
muhasebeci mali müşavirler için ayrı ayrı
düzenlemek ve yürütmek

95-16.01.2005 tarihli Sınav Yonetmeliği'ne gore,
serbest muhasebeci mali muşavirlik sınavı,
staj donemleri gozetilerek, TURMOB (Birlik)
tarafından yılda kac kez yapılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5


91-A 92-B 93-C 94-A 95-C 2009/1


91-3568 sayılı Kanun ve 31.10.2000 tarihli Disiplin Yonetmeliğine gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarına uygulanacak disiplin
cezalarından biri değildir?
A) Kınama
B) Kademe ilerlemesinin durdurulması
C) Gecici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
D) Meslekten cıkarma
E) Uyarma

92-23.08.1997 tarihli Staj Yonetmeliğine gore, yapılan denetlemelerde 1 yıl icinde kac kez mucbir sebep olmaksızın staj mahallinde
bulunmayanların stajları iptal edilir?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

93-Aşağıdakilerden hangisi Turkiye Serbest Muhasebeci Mali Muşavirler ve Yeminli Mali Muşavirler Odaları Birliği'nin ( TURMOB)
organlarından biri değildir?
A) Disiplin kurulu
B) Denetleme kurulu
C) Araştırma kurulu
D) Yonetimkurulu
E) Genel kurul

94-3568 sayılı Kanuna gore, aşağıdakilerden hangisi meslek mensubu olmanın genel şartlarından biri değildir?
A) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan davranışlarda bulunmamak
B) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak
C) Kamu haklarından mahrumbulunmamak
D) Serbest muhasebeci mali muşavirlik ya da yeminli mali muşavirlik ruhsatına sahip olmak
E) Ceza ya da disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten cıkarılmış olmamak

95-3568 sayılı Kanunda duzenlenen meslek
turlerine ilişkin unvanlar aşağıdakilerin
hangisinde birlikte ve doğru olarak
verilmiştir?
A) Serbest muhasebeci - Serbest muhasebeci
mali muşavir
B) Serbest hesap uzmanı - Serbest
muhasebeci -Yeminli mali muşavir
C) Serbest muhasebeci -Serbest muhasebeci
mali muşavir -Hesap uzmanı
D) Serbest muhasebeci -Yeminli mali muşavir
E) Serbest muhasebeci mali muşavir - Yeminli
mali muşavir91-B 92-D 93-C 94-D 95-E 2009/2

mancolok

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
EMEĞİNİZE SAĞLIK TEŞEKKÜRLER


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
thumbup
Meslek Hukuku Çıkmış Sorular ve Cevapları (2004-2011)

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

0 Yanıt
1126 Gösterim
Son İleti 08 Ağustos 2011, 00:19:37
Gönderen: SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU
xx
Ekonomi 2009-2010 Çıkmış sorular - cevaplar

Başlatan Zehra Doğan

7 Yanıt
1623 Gösterim
Son İleti 27 Mayıs 2011, 10:34:14
Gönderen: Kurthan27
wink
2009-2010 ekonomi çıkmış sorular ve cevapları

Başlatan Zehra Doğan

21 Yanıt
10784 Gösterim
Son İleti 23 Ocak 2011, 16:42:49
Gönderen: BETÜL_20
xx
Mali Analiz 2004-2009 Çıkmış Tüm Sorular

Başlatan SMMM Ümran KALINSAZLIOĞLU

7 Yanıt
9832 Gösterim
Son İleti 31 Ağustos 2015, 17:06:40
Gönderen: isleyensevinc55