Gönderen Konu: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 8  (Okunma sayısı 7260 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

  • Yönetici
  • Stajer Üye
  • *
  • İleti: 25451
  • Cinsiyet: Bay
  • Mahlası: Çılgın Ninja
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 8
« : 14 Haziran 2008, 09:42:10 »
400. Bir AŞ. çıkarmış bulunduğu yazılı değeri 100.000 TL olan 50.000 adet hisse senedinin tamamını banka yoluyla 120.000 TL"den satmıştır. Satıştan sağlanan kazancın tamamını sermayesine ilave etmiştir. Kazancın sermayeye ilave kaydı hangisidir?
a. 30.05.2002
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 1.000.000.000
520 HİSSE SENETLERIIHRAÇ PRIMLERI 1.000.000.000
b. 30.05.2002
501 ÖDENMEMIŞ SERMAYE (-)1.000.000.000
500 SERMAYE 1.000.000.000
c. 30.05.2002
520 HİSSE SENETLERIIHRAÇ PRIMLERI 1.000.000.000
500 SERMAYE 1.000.000.000
d. 30.05.2002
520 HİSSE SENETLERIIHRAÇ PRIMLERI 1.000.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 1.000.000.000
e. 30.05.2002
500 SERMAYE 1.000.000.000
331 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 1.000.000.000

401. Aşağıdakilerden hangisi dönem ayırıcı hesaplardan biri değildir?
a. Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı b. Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı
c. Önceki Dönem Gider ve Zararları d. Gelir Tahakkukları hesabı e. Gider Tahakkukları hesabı

402. İşletme kiraladığı işyerinin geliştirilmesi amacıyla harcama yapmış ve bu harcama için çek düzenlemiştir? İşlemin muhasebe kaydında borçlu hesap aşağıdakilerden hangisi olur?
a. Özel Fonlar b. Yeniden Değerleme c. Genel Yönetim Giderleri
d. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri e. Özel Maliyetler

403. Aşağıdaki kalemlerden hangisi satış indirimleri arasında yer alır?
a. Yurtiçi Satışlar b. Satış Iskontoları c. Satılan Ticari Malın Maliyeti d. Satılan Hizmet Maliyeti e. Komisyon Giderleri

404. /
GELIR TAHAKKUKLARI 100
FAİZ GELIRLERI 100 /

Yukarıdaki muhasebe kaydının yapılmasında hangi muhasebe temel kavramı etkili olmuştur?
a. Maliyet esası b. Önemlilik c. Kişilik d. İhtiyatlılık e. Dönemsellik

İşletme genel idare çalışanları için 250.000.000.000 TL tutarında kıdem tazminatı hesaplamıştır.
405. Yukarıdaki bilgilere göre, işletme dönem sonu hesapladığı kıdem tazminatı yükünü nasıl muhasebeleştirir?
a.KARŞILIK GIDERLERI 250.000.000.000
KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI 250.000.000.000
b.GENEL YÖNETIM GIDERLERI 250.000.000.000
KI DEM TAZMINATI KARŞILIĞI 250.000.000.000
c.KIDEM TAZMİNATI KARŞ. 250.000.000.000
PERSONELE BORÇLAR 250.000.000.000
d.GENEL YÖNETIM GIDERLERI 250.000.000.000
PERSONELE BORÇLAR 250.000.000.000
e.DIĞER OLAĞAN GIDERVE ZARARLAR 250.000.000.000
KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI 250.000.000.000

406. Yukarıdaki bilgilere göre yapılan muhasebe kaydında, hangi muhasebe temel kavramı esas alınmıştır?
a. Dönemsellik b. İhtiyatlılık c. Tutarlılık d. Sosyal sorumluluk e. Önemlilik

407. Aşağıdaki hesaplardan hangisi "Ticari Alacaklar" grubunda yer almaz?
a. Alacak Senetleri hesabı b. Alacak Senetleri Reeskont hesabı
c. Alınan Avanslar d. Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı e. Alıcılar hesabı

408. Kasa hesabının borç toplamı 1.800.000.000 TL alacak toplamı 1.300.000.000 TL olup sayım sonucunda kasada 600.000.000 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu bilgilere göre yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a KASA HS. 100.000.000
SAYIM VE TESELLİM FAZLALARI 100.000.000
b. KASA HS. 100.000.000
GELIR TAHAKKUKLARI 100.000.000
c. KASA HS. 100.000.000
DIĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR 100.000.000
d.KASA HS. 600.000.000
SAYIM VE TESELLUM FAZLALARI 600.000.000
e.KASA HS. 600.000.000
SAYIM YE TESELLÜM FAZLALARI 600.000.000

409. Alacak ve borç senetlerini tasarruf değeriyle değerleyen bir işletme, hangi muhasebe temel kavramına uygun davranmaktadır?
a. Tutarlılık b. Önemlilik c. Dönemsellik d. Özün önceliği e. Tam açıklama
410. SATICILAR 500.000.000
ALACAK SENETLERI 500.000.000
Yukarıdaki muhasebe kaydı, hangi işlem karşılığında yapılmıştır?
a. Satıcılara olan borcun çek ciro edilerek ödenmesi
b. Satıcılara olan mal iadesi sonunda senet alınması
c. Senetsiz ticari borcun senede bağlanması
d. Satıcılar lehine alıcılar üzerine poliçe düzenlemesi
e. Satıcılara olan senetli borcun senetsiz borç haline gelmesi


411. Maliyet bedeli 25.000.000.000 TL olan taşıtın ekonomik ömrü 5 yıl olduğuna göre azalan bakiyeler yöntemiyle amortisman hesaplayan bir işletme. 2. yılda kaç TL amortisman ayırmalıdır?
a. 18.000.000.000 TL b. 10.000.000.000 TL c. 9.000.000.000 TL d. 8.000.000.000 TL e.6.000.000.000 TL

412. Kollektif şirketlerin vergi yükümlülüğüne yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
a. Kollektif şirket vergi yükümlüsüdür
b. Kollektif şirketler vergi yükümlüsü değil ortakları vergi yükümlüsüdür
c. Kollektif şirket ortakları şirketten aldıkları kar paylarını "ticari kazanç" olarak beyan ederler
d. Şirket ortaklarının kar paylarının beyanıyla ilgili sorumlulukları kendilerine ait olup, şirketin bu konuda sorumluluğu yoktur
e. Kollektif şirket tüzel kişiliği vergi yükümlüsü değildir

413. Sermayesi 20.000.000.000 TL olan bir kolektif şirket. sermayesini 35.000.000.000 TL" ye çıkarmak için gerekli işlemleri tamamlamıştır. Ortaklar sermaye taahhütlerinin 10 milyar TL kısmını nakit olarak yerine getirdiklerinde yapılacak muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
ÖDENMİŞ SERMAYE 5.000.000.000
KASA 10.000.000.000
SERMAYE 15.000.000.000
b.
KASA 5.000.000.000
BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR 10.000.000.000
SERMAYE 15.000.000.000
c.
KASA 5.000.000.000
ORTAKLARDAN ALACAKLAR 10.000.000.000
SERMAYE 15.000.000.000
d.
KASA 10.000.000.000
ÖDENMEMİŞ SERMAYE 10.000.000.000

e.KASA 15.000.000.000
ORTAKLARA BORÇLAR 15.000.000.000

414. "Birinci tertip yedek akçe" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Ödenmiş sermayenin 1/5"ine ulaşıncaya kadar ayrılır
b. Safi kar üzerinden %5 oranında ayrılır c. Kar yedeklerinden biridir
d. Dağıtılan kara bağlı olarak ayrılır e. Özkaynakları artırıcı bir unsurdur

415. Olağanüstü Yedekler aşağıdaki hesap gruplarından hangisinde gösterilir?
a. Kar Yedekleri b. Geçmiş Yıllar Karları c. Sermaye d. Sermaye Yedekleri e. Ödenmiş Sermaye

30 HAZİRAN 2002
416. Aşağıdakilerden hangisine ilişkin muhasebe ilkesi yoktur?
a. Borçlara b. Sermayeye c. Varlıklara d. Kaynaklara e. Tam açıklama

417. Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Sosyal Sorumluluk Kavramı b. Dönemsellik Kavramı c. İhtiyatlılık Kavramı d. Önemlilik Kavramı e. Özün Önceliği Kavramı

418. Bir işletmenin 2002 yılına ilişkin bazı bilgileri aşağıdaki gibidir;
- Dönem karı 1.120.000.000 TL
- 1999 Yılı Zararı 180.000.000 TL
- Toplam sermayesi 5.000.000.000 TL
- Ödenmiş sermayesi 2.000.000.000 TL .
- Bu yıla dek ayrılmış I.Tertip Yedekler Toplamı 360.000.000 TL
TTK göre ayırması zorunlu olan I.Tertip Yasal Yedekleri aşağıdakilerden hangisidir?
a.75.000.000 b.56.000.000 c. 40.000.000 d. 7.000.000 e.50.250.000

419. Kısa Vadeli Alacak senetleri için ayrılan 3.500.000.000 TL Reeskont işleminin dönem sonundaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 3.500.000.000
222 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 3.500.000.000
b. 31.12.2002
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 3.500.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-) 3.500.000.000
c. 31.12.2002
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 3.500.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)3.500.000.000
d. 31.12.2002
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 3.500.000.000
122 ALACAK SENETLERI REESKONTU (-)3.500.000.000
e. 31.12.2002
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 3.500.000.000
129 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR KARŞ. (-) 3.500.000.000

420. Kısa Vadeli Borç senetleri için 2002 yılında ayrılan 2.750.000.000 TL Reeskont tutarının izleyen yıl başındaki kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 01.01.2003
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 2.750.000.000
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.750.000.000
b. 01.01.2003
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.750.000.00p
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 2.750.000.000

c. 01.01.2003
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.750.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 2.750.000.000
d. 31.12.2003
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR (-) 2.750.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 2.750.000.000
e. 31.12.2003
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 2.750.000.000
322 BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 2.750.000.000

421. Önceki dönem icra konusu yapılan ve karşılık ayrılan 10 milyar TL senedin %20"si tahsil edilmiştir. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002 .
129 ŞÜPHELI TİC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 10.000.000.000
671 ÖNCEKI DÖNEM GELIR VE KARLARI 10.000.000.000
b. 31.12.2002
129 ŞÜPHELI TİC. ALACAK.KARŞILIĞI (-) 10.000.000.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 10.000.000.000
c. 31.12.2002
129 ŞÜPHELI TIC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 2.000.000.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.000.000.000
d. 31.12.2002 ..
129 ŞÜPHELI TİC .ALACAK.KARŞILIĞI (-) 2.000.000.000
671 ÖNCEKI DÖNEM GELIR VE KARLARI 2.000.000.000
e. 31.12.2002
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 2.000.000.000
129 ŞÜPHELI TİC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 2.000.000.000

1998 yılında 4 Milyar TL"ye satın alınan "demirbaşların" ekonomik ömrü 8 yıldır. Demirbaş için yasal koşullara göre amortisman ayrılmıştır. 1998 yılı değerleme oranı %40, 1999 yılı değerleme oranı %50"dir. Demirbaşlar 2000 yılında 2 Milyar TL"ye satılmıştır.
422. 1999 yılında ayrılan amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.515.000.000 TL. b. 480.000.000 TL. c. 1.500.000.000 TL. d. 750.000.000 TL. e. 1.280.000.000 TL.

423. Yukarıdaki soruya devamla, 2000 yılı başındaki "yeniden değerleme artışları" aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.515.000.000 TL b. 480.000.000 TL c. 1.470.000.000 TL d.750.000.000 TL e. 1.750.000.000 TL

424. Yukarıdaki sorudan devamla, demirbaş satış kar yada zararı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 1.515.000.000 TL Satış Karı. b. 1.250.000.000 TL Satış Karı c. 2.530.000.000 TL Satış Zararı d. 2.530.000.000 TL Satış Karı
e. 750.000.000 TL Satış Zararı

425 31.12.2002
100 KASA 2.000.000.000
646 KAMBIYO KARLARI (-) 2.000.000.000
Yukarıdaki kayıtla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yabancı para satın alınmıştır b. Yabancı para satılmıştır c. TL ile yp değişimi yapılmıştır d. YP. değerlemesi yapılmıştır
e. yp TL "ye çevrilmiştir

426 01.10.2002
100 KASA 2.500.000.000
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) 2.000.000.000
331 ORTAKLARA BORÇLAR 500.000.000
i
Yukarıdaki kayıtla yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ortak şirkette sermaye taahhüdünde bulunmuştur
b. Ortak sermaye taahhütlerinin bir kısmını ödemiştir
c. Ortak sermaye taahhütlerinin tamamını ödemiştir
d. Ortak sermaye taahhütlerinden fazlasını ödemiştir
e. Ortak sermaye payını alarak şirketten ayrılmıştır

427. Yukarıdaki soruya devamla; yapılan muhasebe kaydının dayanağı aşağıdaki temel kavramlardan hangisidir?
a. Dönemsellik kavramı b. Sosyal sorumluluk kavramı c. Özün önceliği kavramı d. İşletmenin sürekliliği kavramı e. Kişilik kavramı

428. 153 TİCARI MALLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR
224 Milyar 6 Milyar 220 Milyar TL
İşletmenin dönem sonu stoklarının maliyeti 6 Milyar TL ise, satışların maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
a.218 Milyar b.220 Milyar c. 212 Milyar d.226 Milyar e. 224.Milyar

429. 100 TL mal satılmış, 20 TL"si iade edilmişse, işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KDV dikkate alınmamıştır.)
a. 10.05.2002
153 TİCARI MALLAR 20
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 20
b. 10.05.2002
153 TİCARI MALLAR 20
610 SATIŞTAN IADELER (-) 20

c. 10.05.2002
610 SATIŞTAN IADELER 20
153 TİCARI MALLAR 20
d. 10.05.2002
610 SATIŞTAN IADELER (-) 20
600 YURTİÇİ SATIŞLAR 20

e. 10.05.2002
610 SATIŞTAN IADELER (-) 20
120 ALICILAR 20
/
430. 31.12.2002
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 500.000
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 500.000
/
Bu kayıtla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmıştır?
a. Geçmiş yıl zararları ortaklardan karşılanmıştır
b. Geçmiş yıl zararları ortaklardan tahsil edilmiştir
c. Ortaklar zarar paylarını şirkete yatırmışlardır
d. Geçmiş yıl zararları ortakların kar payından karşılanmıştır
e. Geçmiş yıl zararları bilançoya yansıtılmıştır

431. Bir firma elindeki 7 Milyar TL senetli alacağını, 8 Milyar TL olarak yeniliyor. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 31.12.2002
121 ALACAK SENETLERI. 7.000.000.000
780 FINANSMAN GIDERLERI 1.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI. 8000.000.000
b. 31.12.2002
121 ALACAK SENETLERI 8.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 7.000.000.000
642 FAİZ GELIRLERI 1.000.000.000
c. 31.12.2002
121 ALACAK SENETLERI 8.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 7.000.000.000
646 KAMBIYO KARLARI 1.000.000.000
d. 31.12.2002
121 ALACAK SENETLERI 8.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 7.000.000.000
611 SATIŞ ISKONTOLARI (-) 1.000.000.000
e. 31.12.2002
121 ALACAK SENETLERI. 8.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 7.000.000.000
122 ALACAK SENET REESKONTU (-) 1.000.000.000

432. Bir firma 5 Milyar TL"ye ticari mal almış, cüzdanındaki çeklerden aynı tutarda birisini ciro etmiştir. İşlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir? (KDV dikkate alınmamıştır).
a. 15.10.2002
153 TİCARI MALLAR 5.000.000.000
103 VERILEN ÇEKLER VE ÖD.EMIR (-) 5.000.000.000
b. 15.10.2002
153 TİCARI MALLAR 5.000.000.000
101 ALINAN ÇEKLER 5.000.000.000
c. 15.10.2002
101 ALINAN ÇEKLER 5.000.000.000
153 TICARI MALLAR 5.000.000.000
d. 15.10.2002
153 TİCARI MALLAR 5.000.000.000
108 DIĞER HAZıR DEĞERLER 5.000.000.000
e. 15.10.2002
101 ALINAN ÇEKLER 5.000.000.000
103 VERILEN ÇEK.VE ÖDEME EMIR (-) 5.000.000.000

433. Bir işletme. kiraladığı yer için 100 TL geliştirme gideri yapmış. karşılığında çek ciro etmiştir. Bu işlemin muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 25.12.2002
252 BINALAR 100
101 ALINAN ÇEKLER 100
b. 25.12.2002
770 GENEL YÖNETIM GIDERLERI 100
101 ALINAN ÇEKLER 100
c. 25.12.2002
264 ÖZEL MALIYETLER 100
103 VERILEN ÇEKLER ÖD.EMIR (-) 100
d. 25.12.2002
750 ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME GIDERLERI 100
101 ALINAN ÇEKLER 100
e. 25.12.2002
264 ÖZEL MALIYETLER 100
101 ALINAN ÇEKLER 100
/
434. Aşağıdakilerden hangisi "Özkaynaklar" içinde yer almaz?
a. Yeniden Değerleme Artışları b. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları c. İştirakler Sermaye Taahhütleri d. Ödenmiş Sermaye
e. Hisse Senetleri İhraç Primleri

435. Tekdüzen muhasebe sisteminde aşağıdakilerden hangisi "dönem ayırıcı hesap" olarak kullanılmaktadır?
a. Gelir Tahakkukları b. Önceki Dönem Gelir ve Karları c. Önceki Dönem Gider ve Zararları
 d. Geçmiş Yıllar Karları e. Geçmiş Yıllar Zararları
436. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen AŞ"lerde, satışı yapılmış hisse senetlerindeki sermayenin türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kayıtlı Sermaye b. Çıkarılmış Sermaye c. Ödenmemiş Sermaye d. Başlangıç Sermayesi e. Devamlı Sermaye
437. Bir işletmenin KDV dönemine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
- 190 DEVIR KDV. Hesabının borç kalanı 17.000.000 TL
- 191 INDIRILECEK KDV hesabının borç kalanı 89.000.000 TL
- 391 HESAPLANAN KDV hesabının alacak toplamı 74.000.000 TL
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda aşağıdaki işlemlerden hangisi doğrudur?
a. Devir KDV 15.000.000 TL b. Ödenecek KDV. 15.000.000 TL
c. İndirilecek KDV. 32.000.000 TL d. Devir KDV 32.000.000 TL
e. Ödenecek KDV.. 32.000.000 TL

438. Maddi olmayan duran varlıklar aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle itfa edilir?
a. Gider yazılmak b. Maliyete yüklenmek c. Değerleme yapmak
d. Amortisman ayırmak e. Diğer yöntemler

439. Tasfiye halindeki bir şirketin 250 TL karşılık ayrılan şüpheli alacağı için izleyen yılda 200 TL tahsil edilmiştir. İşlemin karşılık kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 10.05.2003
129 ŞÜP.TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 200
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 200
b. 10.05.2003
129 ŞÜP.TICARI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 200
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 200
c. 10.05.2003
129 ŞÜP.TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 200
671 ÖNCEKI DÖNEM GELIR VE KARLARI 200
d. 10.05.2003
100 KASA 200
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 200
e. 10.05.2003
129,ŞÜP.TİCARI ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 200
654 KARŞILIK GIDERLERI 200
i
440. Mal ve hizmet elde etmek üzere, yapılan harcamalar aşağıdaki kavramlardan hangisini oluşturur?
a. Gider b. Maliyet c. Gelir d. Tüketim e. Transfer

441. Aşağıdakilerden hangisi dönem sonucunun belirlenmesinde etki eden bir hesap değildir?
a. Gelir tahakkukları b.Komisyon giderleri c. Karşılık giderleri d. Önceki dönem gider ve zararları e.Diğer olağan gider ve zararlar

442. Aşağıdakilerden hangisi dönem ayırıcı hesaptır?
a.Alacak senetleri reeskontu b. Borç senetleri reeskontu
c.Şüpheli ticari alacaklar karşılığı d. Gider tahakkukları e. Kıdem tazminatı karşılığı

443. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesaplarından biridir?
a. Dönem net karı b. Faiz gelirleri c. Satılan mamuller maliyeti d. Konusu kalmayan karşılıklar e. Menkul kıymet satış karları

444. Bir işletme 200 Milyar TL senetli borcunu vadesinde ödeyememiş, 215 Milyar TLlik senetle değiştirmiştir.Aradaki fark hangi hesapta izlenir?
a. Reeskont faiz gelirleri b. Reeskont faiz giderleri c. Finansman giderleri d. Alacak senetleri reeskontu e. Borç senetleri reeskontu

445. Bir Kollektif Şirketin ortakları sermaye taahhüdünde bulunmuşlar: daha sonra bu taahhütlerini bankaya yatırmışlardır. Bu işlemler sırasında aşağıdaki hesaplardan hangisi yanlış kullanılmıştır?
a. Sermaye hesabı borçlu b. Sermaye hesabı alacaklı c. Ödenmemiş sermaye hesabı borçlu d. Ödenmemiş sermaye hesabı alacaklı
e. Bankalar hesabı borçlu

446. Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar grubunda yer almaz?
a. Özel Fonlar b. Maliyet Artış Fonu c. Ödenmemiş Sermaye d. Yasal Yedekler e. Çıkarılmış Tahviller

447. Mal almak üzere personele para verilmesi aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a. İş avansları b. Personele borçlar c. Personelden alacaklar d. Verilen sipariş avansları e. Verilen depozito ve teminatlar

448.
100 KASA 100
380 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER 100

Yukarıdaki kayıt, muhasebenin hangi temel kavramı gereğince yapılmıştır?
a. ÖZÜN önceliği b. İhtiyatlılık c. Dönemsellik d. Tutarlılık e. Maliyet esası

449. Bir işletme, demirbaşları için "ilk yıldan son yıla kadar" normal amortisman yöntemini uygulamıştır. Bu uygulama muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık b.Maliyet esası c.Süreklilik d.Tutarlılık e.Özün önceliği

450
100 KASA
01 Döviz Kasası
646 KAMBIYO KARLARI
/
Yukarıdaki kayıtla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmıştır?
a. Yabancı para sayım noksanı b. Yabancı para sayım fazlası
c. Yabancı para değerlemesi d. Yabancı para satışı e. Yabancı para değer kaybı
451.
656 KAMBIYO ZARARLARI
100 KASA
01 Döviz Kasası
/
Yukarıdaki kayıtla aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmıştır?
a. Olumlu kur farkının kaydı b. Olumsuz kur farkının kaydı c. Yabancı para kredisi d. Yabancı para alışı e. Yabancı para satışı

452. Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabıdır?
a. Gelir Tahakkukları b. İştiraklerden Temettü Gelirleri c. Reeskont Faiz Giderleri d. Genel Yönetim Giderleri
e. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
453. Bir işletmenin aktifine kayıtlı "senetli alacaklar" için 2.500.000.000 TL reeskont hesaplamıştır. Bu işlemin dönem sonundaki muhasebe kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
122 ALACAK SENET.REESKONTU (-) 2.500.000.000
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.500.000.000
b.
647 REESKONT FAİZ GELIRLERI 2.500.000.000
122 ALACAK SENET.REESKONTU (-) 2.500.000.000
c.
121 ALACAK SENETLERI 2.500.000.000
122 ALACAK SENET.REESKONTU 2.500.00().000
d.
642 FAİZ GIDERLERI (-) 2.500.000.000
122 ALACAK SENET.REESKONTU (-) 2.500.000.000
e.
657 REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 2.500.000.000
122 ALACAK SENET.REESKONTU (-) 2.500.000.000
454. Bir işletme pasifinde kayıtlı "borç senetleri" için 1.250.000.000 TL reeskont hesaplamıştır. Borç senetleri reeskontunun izleyen yıl muhasebe kavdı aşağıdakilerden hangisidir? .
a. BORÇ SENET.REESKONTU 1.250.000.000
REESKONT FAİZ GELIRLERI 1.250.000.000
b. REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 1.250.000.000
BORÇ SENETLERI REESKONTU (-) 1.250.000.000
c. /
REESKONT FAİZ GELIRLERI 1.250.000.000
BORÇ SENETLERI REESKONTU 1.250.000.000
d. /
BORÇ SENETLERI REESKONTU 1.250.000.000
REESKONT FAİZ GIDERLERI (-) 1.250.000.000
e. /
KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 1.250.000.000
REESKONT FAİZ GELIRLER 1.250.000.000
/
455. İşletme, KDV dahil ticari mal satın almış. bedeli çekle ödenmiştir. Aşağıdaki hesaplardan hangisi doğru kullanılmıştır?
a. İndirilecek KDV. hesabının alacağına
b. Mal satış hesabının borcuna
c. Hesaplanan KDV. hesabının borcuna
d. Verilen çekler hesabının alacağına
e. Ticari mallar hesabının alacağına

456. Ocak ayı sonunda KDV. hesaplarının son durumları aşağıdaki gibidir;
- İndirilecek KDV. 36 Milyar TL - Hesaplanan KDV 80 Milyar TL
Ay sonunda yapılacak muhasebe kaydında hangi hesap doğru kullanılmıştır?
a. 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına 36 Milyar TL,
b. 190 Devreden KDV. hesabının borcuna 44 Milyar TL, .
c. 190 Devreden KDV. hesabının alacağına 80 Milyar TL,
d. 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına 44 Milyar,
e. 191 İndirilecek KDV. hesabının borcuna 44 Milyar.

457. Aşağıdakilerden hangisi Gelir Tablosu hesabıdır?
a. Ar-Ge giderleri b. Alıcılar c. Gelir tahakkukları d. Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri e. İştirakler

1998 Yılında alınan demirbaşın maliyeti 2.000.000.000 TL"dir.
Demirbaş üzerinden hızlandırılmış (azalan kalanlar) yöntemine göre amortisman ayrılmaktadır.

458. Demirbaşın izleyen yıldaki amortisman tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 800.000.000 TL b. 2.000.000.000 TL c. 680.000.000 TL
d. 480.000.000 TL e. 1.200.000.000 TL

459. Yukarıdaki soruda verilen demirbaşın 2001 yılındaki net değeri hangisidir?
a. 1.200.000.000 TL b. 2.000.000.000 TL c. 720.000.000 TL
d. 480.000.000 TL e. 432.000.000 TL

460. Yukarıdaki soruda verilen demirbaş 2001 yılında 1.000.000.000 TL"ye satıldığı varsayıldığında; Satış karı ve izleneceği hesap konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 568.000.000 TL
b. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.000.000.000 TL
c. 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.000.000.000 TL
d. 602 Diğer Gelirler 568.000.000 TL
e. 549 Özel Fonlar 568.000.000 TL

461. Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. LIFO b. FIFO c. Has maliyet d. Sürekli envanter e. Ağırlıklı ortalama

462. Aşağıdakilerden hangisi LIFO (Son Giren İlk Çıkar) yönteminin özelliklerinden biri değildir?
a. Brüt satış karını düşürür b. Satılan mamuller maliyetini yükseltir c. Dönem sonu stok maliyetini düşürür
d. Satılan mamuller maliyeti düşük çıkar e. Net satış karını düşürür

463. Aşağıdakilerden hangisi "bilançonun aktif bölümünün" olduğundan daha iyi görünmesine neden olmaz?
a. Satış gelirlerinin yüksek gösterilmesi
b. Giderlerin eksik gösterilmesi
c. Varlıkların değerinin olduğundan düşük gösterilmesi
d. Alacakların olduğundan fazla gösterilmesi
e. Amortismanların olduğundan eksik hesaplanması

464. Hisse senedi ihracı (sermaye artışı) nedeniyle yapılan Ticaret sicili ve SPK giderleri aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
a. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri b. Hisse Senedi Ihraç Primleri
c. Hisse Senedi İptal Karları d. Genel Yönetim Giderleri e. Finansman Giderleri

465. Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemidir?
a. Kıdem Tazminatı Karşılığı b. Diğer Olağan Gelir ve Karlar c. Komisyon Giderleri d. Menkul Kıymet Satış Karları
e. Konusu Kalmayan Karşılıklar

466. 2002 yılında protesto edilmesine rağmen ödenmeyen 20.000.000.000 TL"lik Alacak Senedinin tamamı için mahkemeye başvurulmuştur. 2003 yılında mahkeme kararı ile bu alacağın tahsiline imkan kalmamıştır.

Alacağın protesto edilmesine ilişkin kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
a.
128 ŞÜPHELI TİCARI ALA.CAKLAR 20.000.000.000
129 ŞÜP.TJC.ALACAK.KARŞILIĞI 20.000.000.000
b. i
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR20.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 20.000.000.000
c. i
654 KARŞILIK GIDERLERI 20.000.000.000
129 ŞÜP.TIC.ALACAK.KARŞILIĞI 20.000.000.000
d.
659 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20.000.000.000
121 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 20.000.000.000
e. /
121 ALACAK SENETLERI 20.000.000.000
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 20.000.000.000
/
467. Şüpheli alacağın izleyen yıl karşılık kavdı aşağıdakilerden hangisidir?
a.
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20.000.000.000
129 ŞÜP.Tic .ALACAK.KARŞILIĞI (-) 20.000.000.000
b. /
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 20.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI20.000.000.000
c.
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 20.000.000.000
129 ŞÜP.TIC.ALACAK.KARŞ. (-) 20.000.000.000
d.
129 ŞÜP.TIC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 20.000.000.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20.000.000.000
e.
121 ALACAK SENETLERI 20.000.000.000
128 ŞÜPHELI TİCARI ALACAKLAR 20.000.000.000

468. İzleyen yılda şüpheli alacağın tahsil edilemeyeceği mahkeme kararıyla kesinleştiğinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yapılır?
a.
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20.000.000.000
129 ŞÜP.TIC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 20.000.000.000
b.
128 ŞÜPHELI TICARI ALACAKLAR 20.000.000.000
121 ALACAK SENETLERI 20.000.000.000
c.
654 KARŞILIK GIDERLERI (-) 20.000.000.000
129 ŞÜP.TIC.ALACAK.KARŞ. (-) 20.000.000.000
d.
129 ŞÜP.TİC.ALACAK.KARŞILIĞI (-) 20.000.000.000
644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 20.000.000.000
e.
689 DIĞ. OLDIŞI GIDER VE ZARARLAR (-) 20.000.000.000
128 ŞÜPHELI TICARI ALACAKLAR 20.000.000.000

469. Yüksek enflasyon döneminde mali tablolar aşağıdaki değerleme yöntemlerinden hangisine göre düzeltilir?
a. Nominal değer b. İtibari değer c. Paranın satın alma gücüne göre d. Maliyet değeri e. Hiçbiri
153 TICARI MALLAR 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 610 SATIŞTAN IADELER (-)
162.000.000.000 114.000.000.000 196.000.000.000 12.000.000.000

470. Satılan ticari malların maliyeti 126 Milyar TL"dir. Dönem sonu stoku aşağıdakilerden hangisidir?
a.148 Milyar TL b.22 Milyar TL c.50 Milyar TL d.162 Milyar TL e.36 Milyar TL

471. İşletmenin Gelir Tablosunda yer alacak Net Satışlar aşağıdakilerden hangisidir?
196 Milyar TL b.58 Milyar TL c.70 Milyar TL d.184 Milyar TL e.150 Milyar TL

472. İşletmenin genel yönetim gideri 24 Milyar TL olduğuna göre, Faaliyet Karı aşağıdakilerden hangisidir? .
a.196 Milyar TL b.58 Milyar TL c.70 Milyar TL d.184 Milyar TL e.34 Milyar TL

473. Toplam sermaye 1.000.000.000 TL, Ödenmemiş sermaye 100.000.000 TL, bu yıla kadar (2002 yılı dahil) ayrılan;
-1Tertip yedek akçe 150.000.000 TL, - II Tertip yedek akçe 250.000.000 TL"dir. 2002 yılı dönem karı 1.500.000.000 TL İzleyen 2003 yılında ayrılabilecek I. Tertip yedek akçe üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?
a.75.000.000TL b.150.000.000TL c.50.000.000TL d.30.000.000TL e. Hiçbiri.

474 Alacak senetleri reeskont hesabı nasıl bir hesaptır.
A, Aktif b Pasif c,Pasif düzenleyici d. Aktif düzenleyici e Nazım hesap

475 Aşağıdakilerden hangisi 7/B seçeneğinde kullanılan çeşit hesaplarından biri değildir .
a, Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler b; İşçi ücret ve giderleri
c, Memur ücret ve giderleri d, Amortisman ve tükenme payları
e, Direkt işçilik giderleri

476. Dönem içinde gider hesaplarına kaydedilmiş, kanunen kabul edilmeyen gider olduğu belirlenirse nasıl işlem yapılır?
a. Herhangi bir işleme gerek yoktur
b. Nazım hesaplara kayıt yapılır
c. İlgili gider hesabından çıkartılarak, iptal kaydı yapılır
d. Vergiden muaf gelirlerle mahsup yapılır
e. Dönem kar-zarar hesabına devredilmez

477
01.01.2002
100 KASA
121 ALACAK SENETLERI
153 TICARI MALLAR
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
321 BORÇ SENETLERI
500 SERMAYE
i
Yukarıdaki muhasebe kaydı ile hangi işlem yapılmıştır?
a. Dönem başı sermaye hesaplamaları b. Kapanış kaydı c. Açılış kaydı d. Envanter işlemlerinin kaydı e. Sermaye artırımı kaydı

478. Aşağıdaki hesaplardan hangisi büyük defter hesabıdır?
a) Cüzdandaki Senetler H.
b) Tahsildeki Senetler H.
c) idari Takipteki Senetler H.
d) Teminattaki Senetler H.
e) Alacak Senetleri H.

 
400. d.
401.d. Gelir Tahakkukları hesabı
402e. Özel Maliyetler
403. b. Satış Iskontoları
404.e. Dönemsellik
24 KASIM 2001 SINAV SORULARI
405. b.
406.b. İhtiyatlılık
407. c. Alınan Avanslar
408. a
409.c. Dönemsellik
410. c. Senetsiz ticari borcun senede bağlanması
411. e.6.000.000.000 TL
412. a. Kollektif şirket vergi yükümlüsüdür
413. d.
414. d. Dağıtılan kara bağlı olarak ayrılır
415. a. Kar Yedekleri
30 HAZİRAN 2002
416. e. Tam açıklama
417. c. İhtiyatlılık Kavramı
418. c. 40.000.000
419. b.
420. c.
421.c.
422.c. 1.500.000.000 TL.
423. e. 1.750.000.000 TL
424. e. 750.000.000 TL Satış Zararı
425 d. YP. değerlemesi yapılmıştır
426 d. Ortak sermaye taahhütlerinden fazlasını ödemiştir
427.e. Kişilik kavramı
428.c. 212 Milyar
429.e.
430.a. Geçmiş yıl zararları ortaklardan karşılanmıştır
431. b.
432.b.
433. e.
434. c. İştirakler Sermaye Taahhütleri
435.a. Gelir Tahakkukları
436. b. Çıkarılmış Sermaye
437. d. Devir KDV 32.000.000 TL
438. d. Amortisman ayırmak
439. b.
440. a. Gider
441. a. Gelir tahakkukları
442.d. Gider tahakkukları
443. a. Dönem net karı
444. c. Finansman giderleri
445. a. Sermaye hesabı borçlu
446.e. Çıkarılmış Tahviller
447. a. İş avansları
448.c. Dönemsellik
449. d.Tutarlılık
450 c. Yabancı para değerlemesi
451. b. Olumsuz kur farkının kaydı
452. a. Gelir Tahakkukları
453. e.
454. a.
455. d. Verilen çekler hesabının lacağına
456. d. 360 Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alacağına 44 Milyar,
457. d. Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri
458. d. 480.000.000 TL
459.e. 432.000.000 TL
460. a. 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 568.000.000 TL
461.d. Sürekli envanter
462. d. Satılan mamuller maliyeti düşük çıkar
463. c. Varlıkların değerinin olduğundan düşük gösterilmesi
464. e. Finansman Giderleri
465. a. Kıdem Tazminatı Karşılığı
466. b.
467d.
468. e.
469. c. Paranın satın alma gücüne göre
470. b.22 Milyar TL
471.d.184 Milyar TL
472. e.34 Milyar TL
473. e. Hiçbiri.
474 d. Aktif düzenleyici
475e, Direkt işçilik giderleri
476. b. Nazım hesaplara kayıt yapılır
477. c. Açılış kaydı
478. e) Alacak Senetleri H.
 Linkback: http://www.forumstajer.com/finansal-muhasebe-deneme-8-t72.0.html

FATMAASKİN

  • Acemi Üye
  • *
  • İleti: 30
  • Cinsiyet: Bayan
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 8
« Yanıtla #1 : 17 Mart 2016, 12:25:13 »
EMEĞİNİZE SAĞLIK İNSALLAH HAZİRANDAKİ SINAVA GİRECEM :D


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

5 Yanıt
8262 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2011, 10:43:42
Gönderen: Entropi
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

10 Yanıt
15149 Gösterim
Son İleti 11 Ocak 2012, 16:20:45
Gönderen: achilles
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 6

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5563 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:41:22
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 2

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
7086 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:39:54
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK