Gönderen Konu: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1  (Okunma sayısı 15064 defa)

SMMM Gökhan GÜLBEK

 • Yönetici
 • Stajer Üye
 • *
 • İleti: 25451
 • Cinsiyet: Bay
 • Mahlası: Çılgın Ninja
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« : 14 Haziran 2008, 09:39:33 »
FİNANSAL MUHASEBE
1.   Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı      b. Ekonomik olma kavramı   c. Parayla ölçülme kavramı   
d. Tutarlılık kavramı     e. Önemlilik kavramı
2.   İşletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet    sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren    muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı   b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Maliyet esası kavramı   e. ihtiyatlılık kavramı

3.   Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı     b. Önemlilik kavramı   c.ihtiyatlılık kavramı   d. Dönemsellik kavramı    e. Özün önceliği kavramı


4.   Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı      b. Önemlilik kavramı      c. Tutarlılık kavramı
d. Kişilik kavramı          e.Özün önceliği kavramı

5.   İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgi¬lerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı      b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. İşletmenin sürekliliği kavramı      d. Tam açıklama   e,ihtiyatlılık kavramı

6.   İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgili¬lerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı      b. Dönemsellik kavramı   c. Önemlilik kavramı       d. Sosyal sorumluluk kavramı     e. Kişilik kavramı
7.   ----------------------   //   ----------------------------------
102 BANKALAR
181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
----------------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı      b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı.
d. Maliyet Esası Kavramı.       e. Kişilik kavramı

8.   İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarındaki  artış veya azalış yönünde değiştiren iş¬lemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri         B) Kar-Zarar işlemleri      C) Pasif işlemleri
D) Gelir tablosu işlemleri      E) Mali nitelikli işlemler

9.   Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilânço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı       B) Kredili mal      C) Maliyetine peşin satış
D) Alacak tahsili         E) Borç ödemesi

10.   Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı      B) Satışlar      C) Satılan Malın Maliyeti
D) Diğer olağan dışı  Gelirler ve Karlar   E) Net Kar

   
11.   Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerle¬nir?
 
a. Alış değeri   b. Satış kuru   c. İtibari değer   d. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru

12.   İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK'na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
 
a) İtibari değer         b) Mukayyet değer ( kayıtlı değer )      c) Tasarruf değeri
d) Peşin değer          e) Piyasa değeri
 

13.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı        B) Tahsildeki Senetler Hesabı       C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı       E) Protestolu Senetler Hesabı
14.   Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
 
a) Dava safhasındaki alacaklar   b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkân kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar   d) Protesto edilen alacaklar   e) icra safhasındaki alacaklar
 

15.   İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı'dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
 A) Alıcılar Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır   
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

16.   Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar          B) Telif hakları    c) Geçici yatırımlar
D) Binalar         E) Makineler

17.   Dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı Endirekt kayıt yöntemine göre, nasıl muhasebeleştirilir?
a. Binalar H. / Genel Yönetim Giderleri H.
b. Binalar H. / Birikmiş Amortismanlar H.
c. Genel Yönetim Giderleri H. / Binalar H.
d. Karşılık Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
e. Genel Yönetim Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
18.   Aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortismana konu olmaz?
A) Bina       B) Demirbaş       C) Arsa – Arazi      D) Taşıt      E) Makina

19.   TTK 'na göre borçlar nasıl değerlenir?
a. Tasarruf Değeri ile      b. İtibari Değer ile      c. Borsa Rayici ile
d. Mukayyet Değer ile      e. Maliyet Değeri ile

20.   Aşağıdaki kredilerden hangisi nakdi olmayan kredidir?
A) Teminat mektubu    B) İştira kredisi       C) Borçlu cari hesap kredisi
D) Senet karşılığı kredi   E) Iskonto kredisi

21.   Bankalardan alınan teminat mektuplarını hangi hesaplarda izlersiniz?
A) Banka Kredileri Hesabının alacağından    B) Banka Kredileri Hesabının borcunda
C) Bankalar Hesabının borcunda      D) Bankalar Hesabının alacağında
E) Nazım Hesaplarda

22.   Aşağıdaki varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz?
A) Demirbaşlar       B) Şerefiye         C) Taşıtlar
D) Binalar         E) Yerüstü düzenleri
23.   Aşağıdakilerden hangisi Öz sermayenin unsurları İçine girmez?
A) Ödenmiş Sermaye    B) Birikmiş Amortismanlar C) Geçmiş Yıllar Karları
D) Yedekler         E) Dönem Net Karı

24.   Brüt satışları 4.000.000 lira genel yönetim giderleri 800,000.-lira, olağan  gelir ve karları  170.000.-lira, satılan malın maliyeti 3.100.000.- lira, olağan  gider ve zararları 150.000 lira olan bir işletmenin brüt satış karı kaç liradır?
A) 100.000    B) 120.000       C) 750.000   D) 900.000         E) 1.070.000

25.   Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Hareketli ortalama maliyet yöntemi            b Asal (direkt) maliyet yöntemi   c Son giren ilk çıkar yöntemi
d. Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi      e. İlk giren ilk çıkar yöntemi
Linkback: http://www.forumstajer.com/finansal-muhasebe-deneme-1-t65.0.html

rahsan3

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #1 : 25 Eylül 2011, 19:46:11 »
FİNANSAL MUHASEBE
1.   Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı      b. Ekonomik olma kavramı   c. Parayla ölçülme kavramı   
d. Tutarlılık kavramı     e. Önemlilik kavramı
2.   İşletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet    sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren    muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı   b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Maliyet esası kavramı   e. ihtiyatlılık kavramı

3.   Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı     b. Önemlilik kavramı   c.ihtiyatlılık kavramı   d. Dönemsellik kavramı    e. Özün önceliği kavramı


4.   Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı      b. Önemlilik kavramı      c. Tutarlılık kavramı
d. Kişilik kavramı          e.Özün önceliği kavramı

5.   İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgi¬lerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı      b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. İşletmenin sürekliliği kavramı      d. Tam açıklama   e,ihtiyatlılık kavramı

6.   İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgili¬lerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı      b. Dönemsellik kavramı   c. Önemlilik kavramı       d. Sosyal sorumluluk kavramı     e. Kişilik kavramı
7.   ----------------------   //   ----------------------------------
102 BANKALAR
181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
----------------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı      b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı.
d. Maliyet Esası Kavramı.       e. Kişilik kavramı

8.   İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarındaki  artış veya azalış yönünde değiştiren iş¬lemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri         B) Kar-Zarar işlemleri      C) Pasif işlemleri
D) Gelir tablosu işlemleri      E) Mali nitelikli işlemler

9.   Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilânço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı       B) Kredili mal      C) Maliyetine peşin satış
D) Alacak tahsili         E) Borç ödemesi

10.   Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı      B) Satışlar      C) Satılan Malın Maliyeti
D) Diğer olağan dışı  Gelirler ve Karlar   E) Net Kar

   
11.   Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerle¬nir?
 
a. Alış değeri   b. Satış kuru   c. İtibari değer   d. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru

12.   İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK'na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
 
a) İtibari değer         b) Mukayyet değer ( kayıtlı değer )      c) Tasarruf değeri
d) Peşin değer          e) Piyasa değeri
 

13.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı        B) Tahsildeki Senetler Hesabı       C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı       E) Protestolu Senetler Hesabı
14.   Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
 
a) Dava safhasındaki alacaklar   b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkân kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar   d) Protesto edilen alacaklar   e) icra safhasındaki alacaklar
 

15.   İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı'dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
 A) Alıcılar Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır   
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

16.   Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar          B) Telif hakları    c) Geçici yatırımlar
D) Binalar         E) Makineler

17.   Dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı Endirekt kayıt yöntemine göre, nasıl muhasebeleştirilir?
a. Binalar H. / Genel Yönetim Giderleri H.
b. Binalar H. / Birikmiş Amortismanlar H.
c. Genel Yönetim Giderleri H. / Binalar H.
d. Karşılık Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
e. Genel Yönetim Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
18.   Aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortismana konu olmaz?
A) Bina       B) Demirbaş       C) Arsa – Arazi      D) Taşıt      E) Makina

19.   TTK 'na göre borçlar nasıl değerlenir?
a. Tasarruf Değeri ile      b. İtibari Değer ile      c. Borsa Rayici ile
d. Mukayyet Değer ile      e. Maliyet Değeri ile

20.   Aşağıdaki kredilerden hangisi nakdi olmayan kredidir?
A) Teminat mektubu    B) İştira kredisi       C) Borçlu cari hesap kredisi
D) Senet karşılığı kredi   E) Iskonto kredisi

21.   Bankalardan alınan teminat mektuplarını hangi hesaplarda izlersiniz?
A) Banka Kredileri Hesabının alacağından    B) Banka Kredileri Hesabının borcunda
C) Bankalar Hesabının borcunda      D) Bankalar Hesabının alacağında
E) Nazım Hesaplarda

22.   Aşağıdaki varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz?
A) Demirbaşlar       B) Şerefiye         C) Taşıtlar
D) Binalar         E) Yerüstü düzenleri
23.   Aşağıdakilerden hangisi Öz sermayenin unsurları İçine girmez?
A) Ödenmiş Sermaye    B) Birikmiş Amortismanlar C) Geçmiş Yıllar Karları
D) Yedekler         E) Dönem Net Karı

24.   Brüt satışları 4.000.000 lira genel yönetim giderleri 800,000.-lira, olağan  gelir ve karları  170.000.-lira, satılan malın maliyeti 3.100.000.- lira, olağan  gider ve zararları 150.000 lira olan bir işletmenin brüt satış karı kaç liradır?
A) 100.000    B) 120.000       C) 750.000   D) 900.000         E) 1.070.000

25.   Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Hareketli ortalama maliyet yöntemi            b Asal (direkt) maliyet yöntemi   c Son giren ilk çıkar yöntemi
d. Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi      e. İlk giren ilk çıkar yöntemi
aatas

 • Yeni Üye
 • *
 • İleti: 1
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #2 : 11 Ocak 2012, 11:24:45 »
cevaplar nerde

achilles

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 5352
 • Cinsiyet: Bay
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #3 : 11 Ocak 2012, 12:06:00 »
FİNANSAL MUHASEBE
1.   Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı      b. Ekonomik olma kavramı   c. Parayla ölçülme kavramı   
d. Tutarlılık kavramı     e. Önemlilik kavramı
2.   İşletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet    sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren    muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı   b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı   d. Maliyet esası kavramı   e. ihtiyatlılık kavramı

3.   Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı     b. Önemlilik kavramı   c.ihtiyatlılık kavramı   d. Dönemsellik kavramı    e. Özün önceliği kavramı


4.   Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı      b. Önemlilik kavramı      c. Tutarlılık kavramı
d. Kişilik kavramı          e.Özün önceliği kavramı

5.   İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgi¬lerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı      b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. İşletmenin sürekliliği kavramı      d. Tam açıklama   e,ihtiyatlılık kavramı

6.   İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgili¬lerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı      b. Dönemsellik kavramı   c. Önemlilik kavramı       d. Sosyal sorumluluk kavramı    e. Kişilik kavramı
7.   ----------------------   //   ----------------------------------
102 BANKALAR
181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
----------------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı      b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı.
d. Maliyet Esası Kavramı.       e. Kişilik kavramı

8.   İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarındaki  artış veya azalış yönünde değiştiren iş¬lemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri         B) Kar-Zarar işlemleri      C) Pasif işlemleri
D) Gelir tablosu işlemleri      E) Mali nitelikli işlemler

9.   Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilânço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı      B) Kredili mal satışı     C) Maliyetine peşin satış
D) Alacak tahsili         E) Borç ödemesi

10.   Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı      B) Satışlar      C) Satılan Malın Maliyeti
D) Diğer olağan dışı  Gelirler ve Karlar   E) Net Kar

   
11.   Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerle¬nir?
 
a. Alış değeri   b. Satış kuru   c. İtibari değer  d. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru

12.   İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK'na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
 
a) İtibari değer         b) Mukayyet değer ( kayıtlı değer )      c) Tasarruf değeri
d) Peşin değer          e) Piyasa değeri
 

13.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı        B) Tahsildeki Senetler Hesabı       C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı       E) Protestolu Senetler Hesabı

14.   Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
 
a) Dava safhasındaki alacaklar   b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkân kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar   d) Protesto edilen alacaklar   e) icra safhasındaki alacaklar
 

15.   İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı'dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
A) Alıcılar Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır   (3.000.000 olacak)
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

16.   Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar          B) Telif hakları    c) Geçici yatırımlar
D) Binalar         E) Makineler

17.   Dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı Endirekt kayıt yöntemine göre, nasıl muhasebeleştirilir?
a. Binalar H. / Genel Yönetim Giderleri H.
b. Binalar H. / Birikmiş Amortismanlar H.
c. Genel Yönetim Giderleri H. / Binalar H.
d. Karşılık Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
e. Genel Yönetim Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
18.   Aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortismana konu olmaz?
A) Bina       B) Demirbaş       C) Arsa – Arazi      D) Taşıt      E) Makina

19.   TTK 'na göre borçlar nasıl değerlenir?
a. Tasarruf Değeri ile      b. İtibari Değer ile (peşin değer)    c. Borsa Rayici ile
d. Mukayyet Değer ile      e. Maliyet Değeri ile

20.   Aşağıdaki kredilerden hangisi nakdi olmayan kredidir?
A) Teminat mektubu    B) İştira kredisi       C) Borçlu cari hesap kredisi
D) Senet karşılığı kredi   E) Iskonto kredisi

21.   Bankalardan alınan teminat mektuplarını hangi hesaplarda izlersiniz?
A) Banka Kredileri Hesabının alacağından    B) Banka Kredileri Hesabının borcunda
C) Bankalar Hesabının borcunda      D) Bankalar Hesabının alacağında
E) Nazım Hesaplarda

22.   Aşağıdaki varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz?
A) Demirbaşlar       B) Şerefiye         C) Taşıtlar
D) Binalar         E) Yerüstü düzenleri
23.   Aşağıdakilerden hangisi Öz sermayenin unsurları İçine girmez?
A) Ödenmiş Sermaye    B) Birikmiş Amortismanlar C) Geçmiş Yıllar Karları
D) Yedekler         E) Dönem Net Karı

24.   Brüt satışları 4.000.000 lira genel yönetim giderleri 800,000.-lira, olağan  gelir ve karları  170.000.-lira, satılan malın maliyeti 3.100.000.- lira, olağan  gider ve zararları 150.000 lira olan bir işletmenin brüt satış karı kaç liradır?
A) 100.000    B) 120.000       C) 750.000   D) 900.000         E) 1.070.000

brüt satışlar                     4.000.000
satış ind.                                0
net satışlar                        4.000.000
smm                                 3.100.000
brüt satış karı                      900.000


25.   Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Hareketli ortalama maliyet yöntemi            b Asal (direkt) maliyet yöntemi   c Son giren ilk çıkar yöntemi
d. Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi      e. İlk giren ilk çıkar yöntemi

Filiz Türkoğlu

 • Yönetici
 • Altın Üye
 • *
 • İleti: 3107
 • Cinsiyet: Bayan
 • Mahlası: pinkdreams
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #4 : 11 Ocak 2012, 14:35:55 »
Osman yine hızır gibisin :)

eda topçu

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 3435
 • Cinsiyet: Bayan
 • 10 mart 2012 dönüm noktası olsun....
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #5 : 11 Ocak 2012, 14:38:50 »
FİNANSAL MUHASEBE
1.   Aşağıdakilerden hangisi "muhasebenin temel kavramlarından" değildir?
a. Kişilik kavramı      b. Ekonomik olma kavramı c. Parayla ölçülme kavramı   
d. Tutarlılık kavramı     e. Önemlilik kavramı
2.   İşletme ömrünün belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet    sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını gerektiren    muhasebe kavramı aşağılardakinden hangisidir?
a. Kişilik kavramı   b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı d. Maliyet esası kavramı   e. ihtiyatlılık kavramı

3.   Gelir ve giderlerin "Tahakkuk Esasına" göre muhasebeleştirilmesi, hasılat ve karların aynı döneme ilişkin maliyet ve giderlerle karşılaştırılması muhasebenin hangi temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı     b. Önemlilik kavramı   c.ihtiyatlılık kavramı   d. Dönemsellik kavramı   e. Özün önceliği kavramı


4.   Hesap dönemi sonunda alınan ileri tarihli çeklerin 121 ALACAK SENETLERI hesabına, verilen ileri tarihli çeklerinse 321 BORÇ SENETLERI hesabına aktarılması muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. Dönemsellik kavramı      b. Önemlilik kavramı      c. Tutarlılık kavramı
d. Kişilik kavramı          e.Özün önceliği kavramı

5.   İşletmenin gelir tablosu ve bilançolar için "dipnot" oluşturması ve bir kısım bilgi¬lerin ek olarak yazılması hangi muhasebe temel kavramının gereğidir?
a. Tutarlılık kavramı      b. Tarafsızlık ve belgelendirme kavramı   c. İşletmenin sürekliliği kavramı      d. Tam açıklama e,ihtiyatlılık kavramı

6.   İşletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden, personel ve diğer ilgili¬lerden ayrı bir kişiliğinin bulunduğu" muhasebenin hangi kavramının gereğidir?
a. İhtiyatlılık kavramı      b. Dönemsellik kavramı   c. Önemlilik kavramı       d. Sosyal sorumluluk kavramı    e. Kişilik kavramı
7.   ----------------------   //   ----------------------------------
102 BANKALAR
181 GELIR TAHAKKUKLARI
645 MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARLARI
----------------------------  //  ------------------------------------
Yukarıdaki günlük defter kaydı, muhasebenin hangi temel kavramına göre yapılmıştır?
a. Özün önceliği kavramı      b. Önemlilik kavramı   c. Dönemsellik kavramı.
d. Maliyet Esası Kavramı.       e. Kişilik kavramı

8.   İşletmenin varlıklarını, sermayesini ve borçlarındaki  artış veya azalış yönünde değiştiren iş¬lemlere ne denir?
A) Aktif işlemleri         B) Kar-Zarar işlemleri      C) Pasif işlemleri
D) Gelir tablosu işlemleri      E) Mali nitelikli işlemler

9.   Aşağıdaki hangi mali işlem sonucunda bilânço eşitliğinin her iki tarafının toplamı artar?
A) Peşin mal alışı      B) Kredili mal satışı     C) Maliyetine peşin satış
D) Alacak tahsili         E) Borç ödemesi

10.   Aşağıdaki kalemlerden hangisi hem bilanço hem de gelir tablosunda yer alır?
A) Dönem net Karı veya Zararı      B) Satışlar      C) Satılan Malın Maliyeti
D) Diğer olağan dışı  Gelirler ve Karlar   E) Net Kar

   
11.   Yabancı paralar dönem sonunda hangi değerleme ölçüsü ile değerle¬nir?
 
a. Alış değeri   b. Satış kuru   c. İtibari değer  d. Maliye Bakanlığının ilan ettiği değerleme kuru

12.   İşletmelerin senetsiz ticari alacakları (Alıcılar) VUK'na göre, hangi değerleme ölçüsü ile değerlenir?
 
a) İtibari değer         b) Mukayyet değer ( kayıtlı değer )      c) Tasarruf değeri
d) Peşin değer          e) Piyasa değeri
 

13.   Aşağıdaki hesaplardan hangisi ana hesaptır?
A) Portföydeki Senetler Hesabı        B) Tahsildeki Senetler Hesabı       C) Takipteki Senetler Hesabı
D) Alacak Senetleri Hesabı      E) Protestolu Senetler Hesabı

14.   Aşağıdaki alacaklardan hangisi değersiz alacaktır?
 
a) Dava safhasındaki alacaklar   b) Mahkeme kararı ile tahsiline imkân kalmayan alacaklar
c) Vadesi yenilenen alacaklar   d) Protesto edilen alacaklar   e) icra safhasındaki alacaklar
 

15.   İşletmenin, müşterisi Necla Nazlı'dan olan 3.000.000 liralık alacağının tahsilinin şüpheli duruma düştüğü belirlenmiştir. Ancak daha önce müşteriden borcuna karşılık alınmış 1.000.000 liralık teminat bulunmaktadır. Buna göre, yapılacak kayıtla ilgili olarak aşağı¬dakilerden hangisi doğrudur?
A) Alıcılar Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır (3.000.000 olacak)
B) Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
C) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
D) Karşılık Giderleri Hesabı 3.000.000- alacaklandırılır
E) Alacak Senetleri Hesabı 2.000.000- alacaklandırılır

16.   Aşağıdakilerden hangisi duran varlık değildir?
A) Taşıtlar          B) Telif hakları   c) Geçici yatırımlar
D) Binalar         E) Makineler

17.   Dönem sonunda binalar için ayrılan amortisman payı Endirekt kayıt yöntemine göre, nasıl muhasebeleştirilir?
a. Binalar H. / Genel Yönetim Giderleri H.
b. Binalar H. / Birikmiş Amortismanlar H.
c. Genel Yönetim Giderleri H. / Binalar H.
d. Karşılık Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
e. Genel Yönetim Giderleri H. / Birikmiş Amortismanlar H.
18.   Aşağıdaki duran varlıklardan hangisi amortismana konu olmaz?
A) Bina       B) Demirbaş       C) Arsa – Arazi     D) Taşıt      E) Makina

19.   TTK 'na göre borçlar nasıl değerlenir?
a. Tasarruf Değeri ile      b. İtibari Değer ile (peşin değer)   c. Borsa Rayici ile
d. Mukayyet Değer ile      e. Maliyet Değeri ile

20.   Aşağıdaki kredilerden hangisi nakdi olmayan kredidir?
A) Teminat mektubu   B) İştira kredisi       C) Borçlu cari hesap kredisi
D) Senet karşılığı kredi   E) Iskonto kredisi

21.   Bankalardan alınan teminat mektuplarını hangi hesaplarda izlersiniz?
A) Banka Kredileri Hesabının alacağından    B) Banka Kredileri Hesabının borcunda
C) Bankalar Hesabının borcunda      D) Bankalar Hesabının alacağında
E) Nazım Hesaplarda

22.   Aşağıdaki varlıklardan hangisine yeniden değerleme uygulanmaz?
A) Demirbaşlar       B) Şerefiye         C) Taşıtlar
D) Binalar         E) Yerüstü düzenleri
23.   Aşağıdakilerden hangisi Öz sermayenin unsurları İçine girmez?
A) Ödenmiş Sermaye   B) Birikmiş Amortismanlar C) Geçmiş Yıllar Karları
D) Yedekler         E) Dönem Net Karı

24.   Brüt satışları 4.000.000 lira genel yönetim giderleri 800,000.-lira, olağan  gelir ve karları  170.000.-lira, satılan malın maliyeti 3.100.000.- lira, olağan  gider ve zararları 150.000 lira olan bir işletmenin brüt satış karı kaç liradır?
A) 100.000    B) 120.000       C) 750.000   D) 900.000         E) 1.070.000

brüt satışlar                     4.000.000
satış ind.                                0
net satışlar                        4.000.000
smm                                 3.100.000
brüt satış karı                      900.000


25.   Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?
a. Hareketli ortalama maliyet yöntemi           b Asal (direkt) maliyet yöntemi c Son giren ilk çıkar yöntemi
d. Ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi      e. İlk giren ilk çıkar yöntemi

teşekkür ederim osman çok güsel cevaplamışsın napıosun naılsın hiç görünmüosunnn

achilles

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 5352
 • Cinsiyet: Bay
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #6 : 11 Ocak 2012, 14:44:11 »
Osman yine hızır gibisin :)

yokbe filiz napıyolar diye öyle bi bakayım dedim baktım bi arkadaş cevapları yokmu dedi bende cevaplayıverdim.bu arada kar düştü ıspartaya dünden itibaren hadi hayırlısı bakalım biz antalyalı olunca 6 senden 6 seneye görüyoz oda gecici saatlik :)
achilles

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 5352
 • Cinsiyet: Bay
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #7 : 11 Ocak 2012, 14:46:10 »
iyiyim eda sağol sen nasılsın umarım iyisindir sen bu sefer kazanacaksın bak gör inanıyorum ben sana
benim işler yogunlaştı o yüzden egitim seti almamaya karar verdim.Kendim bakayım diyorum eda.

eda topçu

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 3435
 • Cinsiyet: Bayan
 • 10 mart 2012 dönüm noktası olsun....
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #8 : 11 Ocak 2012, 15:19:55 »
iyiyim eda sağol sen nasılsın umarım iyisindir sen bu sefer kazanacaksın bak gör inanıyorum ben sana
benim işler yogunlaştı o yüzden egitim seti almamaya karar verdim.Kendim bakayım diyorum eda.

aaa gerçekten miii inşallah yaa çok içten söyledin sağolasınn inş olur seninde  , filizinde  , benimde ve çalışma grubu arkadaşlarımındaa başarılı olması dileklerimle. ben çalışmaya devam aynı sadece maliyet beni zorluo unun hariicnde şuan bişi yok kendin proğram olmadan çalışabilio musun

Filiz Türkoğlu

 • Yönetici
 • Altın Üye
 • *
 • İleti: 3107
 • Cinsiyet: Bayan
 • Mahlası: pinkdreams
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #9 : 11 Ocak 2012, 16:12:25 »
Osman yine hızır gibisin :)

yokbe filiz napıyolar diye öyle bi bakayım dedim baktım bi arkadaş cevapları yokmu dedi bende cevaplayıverdim.bu arada kar düştü ıspartaya dünden itibaren hadi hayırlısı bakalım biz antalyalı olunca 6 senden 6 seneye görüyoz oda gecici saatlik :)


Bende öyle arada girip bakıyorum genel başlıklar sık değişmediği için forumun takibi böyle daha kolay oluyor. Eline sağlık iyi yapmışsın ayrıca cevaplamakla. Evet kar yağıyo ama yağmasıyla aynı gün erimesi bir oluyor. henüz öyle yerde kalacak çoklukta yağmadı kar. Davrazda kayak sezonu başladı :) buyrun gelin sizin kar hasretinizi bitirelim.. Hep birlikte çıkarız dağa. bol oksijen falan iyi gelir :)

achilles

 • Altın Üye
 • ****
 • İleti: 5352
 • Cinsiyet: Bay
 • Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır.
Ynt: FİNANSAL MUHASEBE DENEME 1
« Yanıtla #10 : 11 Ocak 2012, 16:20:45 »
Osman yine hızır gibisin :)

yokbe filiz napıyolar diye öyle bi bakayım dedim baktım bi arkadaş cevapları yokmu dedi bende cevaplayıverdim.bu arada kar düştü ıspartaya dünden itibaren hadi hayırlısı bakalım biz antalyalı olunca 6 senden 6 seneye görüyoz oda gecici saatlik :)


Bende öyle arada girip bakıyorum genel başlıklar sık değişmediği için forumun takibi böyle daha kolay oluyor. Eline sağlık iyi yapmışsın ayrıca cevaplamakla. Evet kar yağıyo ama yağmasıyla aynı gün erimesi bir oluyor. henüz öyle yerde kalacak çoklukta yağmadı kar. Davrazda kayak sezonu başladı :) buyrun gelin sizin kar hasretinizi bitirelim.. Hep birlikte çıkarız dağa. bol oksijen falan iyi gelir :)

teşekkürler filiz sağol işlerden fırsat bulabilsek bi geliriz.Evet dediğin gibi başlıklar sık değişmiyor gold üye olmadıgımız için.

iyiyim eda sağol sen nasılsın umarım iyisindir sen bu sefer kazanacaksın bak gör inanıyorum ben sana
benim işler yogunlaştı o yüzden egitim seti almamaya karar verdim.Kendim bakayım diyorum eda.

aaa gerçekten miii inşallah yaa çok içten söyledin sağolasınn inş olur seninde  , filizinde  , benimde ve çalışma grubu arkadaşlarımındaa başarılı olması dileklerimle. ben çalışmaya devam aynı sadece maliyet beni zorluo unun hariicnde şuan bişi yok kendin proğram olmadan çalışabilio musun

eda biraz zor oluyor ama yapacak bişey yok aralara sıkıştırıyorum artık ders işini konu çalışıp geçmiş soruları çözüyorum.şubat ortası gibi bol bol soru çözmeyi düşünüyorum bakalım artık hayırlısı.


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 3

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

3 Yanıt
9056 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2015, 11:52:57
Gönderen: eksmmm
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 4

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

1 Yanıt
5320 Gösterim
Son İleti 28 Şubat 2016, 14:35:50
Gönderen: zfr263
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 5

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

5 Yanıt
8203 Gösterim
Son İleti 05 Ekim 2011, 10:43:42
Gönderen: Entropi
xx
FİNANSAL MUHASEBE DENEME 6

Başlatan SMMM Gökhan GÜLBEK

0 Yanıt
5535 Gösterim
Son İleti 14 Haziran 2008, 09:41:22
Gönderen: SMMM Gökhan GÜLBEK