Gönderen Konu: 24 HAZİRAN 2006  (Okunma sayısı 3993 defa)

muzur_06

  • Aktif Üye
  • ***
  • İleti: 233
  • Cinsiyet: Bay
  • Dost bazen minik bir kuş bazen var olmayan sevgili
24 HAZİRAN 2006
« : 20 Haziran 2008, 11:08:34 »
STAJA BAŞLAMA SINAVI
 24 HAZİRAN 2006 
1-           ise n kaçtır? 
      A) 1           B) 2             C) 3             D) 4                E) 5
 
2-           işleminde a ve c    kat artırılır, d ve b  n kat azaltılırsa sonuç kaç kat değişir?
      A) 1           B) 2             C) 3           D) 4                 E) 5
 
3-       Bir usta bir sandalyeyi 1 günde, çırağı ise 4 günde yapmaktadır. Buna göre ikisi birlikte   sandalyeyi kaç günde yaparlar?
      A) 8            B) 10           C) 12           D) 14          E) 16
 
4-       Bir öğrenci her gün bir önceki günden 6 fazla soru çözüyor. 25. gün sonunda çözdüğü       soru sayısının ilk çözdüğü soru sayısının 3 katı olduğunu fark ediyor. İlk çözmeye    başladığı soru adedi nedir?
       A) 70           B) 72         C) 76         D) 80             E) 85
5-       Değeri  30.000 YTL olan bir eşya her yıl %10 değer kaybetmektedir. Bu eşyanın 6. yıl sonunda değeri kaç YTL’dir?
       A) 14000            B) 15000           C) 16000               
      D) 17000               E) 18000
 
6-       a ve b pozitif ardışık çift sayılardır. Aşağıdakilerden hangisinde sonuç daima pozitif çıkar?
A) a.b + 2
 
7-       Aşağıdakilerin hangisinde oda organları doğru bir şekilde verilmiştir?
A)     Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu
B)      Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Onur Kurulu
C)      Genel Kurul-Denetleme Kurulu-Disiplin Kurulu
D)      Genel Kurul-Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
E)       Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu-Denetleme Kurulu
 
8-       Aşağıdakilerden hangisi Yeminli Mali Müşavirlerin yapabileceği işlerden biri değildir?
A)     Mali danışmanlık yapmak
B)      Muhasebe sistemleri kurmak, geliştirmek
C)      Defter tutmak
D)      Denetim yapmak
E)       Tasdik işleri yapmak
 
9-       Aşağıdakilerden hangisi devamlı dosyada yer almaz?
A)     Şirket statüsü
B)      Soru anket formu
C)      Yönetimin teyit mektubu
D)      Toplu sözleşmeler
E)       Sözleşmeler
 
10-    Herhangi bir denetim alnında kontrol sisteminin yapısının yeterli olup olmadığını araştırmaya yönelik testlere ne ad verilir?
A)      Sistem testleri
B)      Analitik testler
C)      Fonksiyon testleri
D)      Detaylı testler
E)       Doğrulama testleri
 
11-    Bankalarda bağımsız denetim firmasını aşağıdakilerden hangisi seçer?
A)     Genel Kurul
B)      Yönetim Kurulu
C)      Sermaye Piyasası Kurulu
D)      Hazine Müsteşarlığı
E)       Disiplin kurulu
 
 
12-    Mali tablolarda yer alan verilerin karşılaştırılması ve aralarındaki ilişkilerin araştırılarak gözden geçirilmesine ne denir?
A)      Analitik inceleme
B)      Fiziki inceleme
C)      Doğrulama
D)      Belge incelemesi
E)       Gözlem
 
13-    Aşağıdaki durumların hangisinde özel denetim yapılamaz?
A)      Kar-zarar dağıtımı
B)      Birleşme
C)      Bölünme
D)      Halka arz
E)       Devir ve tasfiye
 
14-    Mali yıl sona ermeden denetim sözleşmesinin yapılmış olması nedeniyle denetçinin yeterli kanıt toplayabilmesi veya bağımsız denetim standartlarının tamamının uygulanabilmesine imkan bulunması dolayısıyla denetim alanında bir sınırlamanın olmadığı denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)     İç denetim
B)      Uygunluk denetimi
C)      Özel denetim
D)      Sınırlı denetim
E)       Sürekli denetim
 
15-    Güvenilirliği konusunda denetçinin doğrudan bir güvence yerine dolaylı bir güvence verdiği denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)     İç denetim
B)      Uygunluk denetimi
C)      Özel denetim
D)      Sınırlı denetim
E)       Sürekli denetim
 
16-    Aşağıdakilerden hangisi bağımsız denetim talebinde bulunamaz?
A)      Vergi dairesi
B)      Kredi verenler
C)      Yatırımcılar
D)      Ortaklar
E)       Yöneticiler
 
17-    Aşağıdakilerden hangisi teftiş ile denetim arasındaki farklardan birisi değildir?
A)     Teftiş işletme personeli tarafından yürütülür
B)      Teftişte bir bağımlılık söz konusudur
C)      Teftiş işletme personeli tarafından yürütülmektedir
D)      Finansal olmayan olaylarda teftiş kapsamındadır
E)       Teftiş genş kapsamlıdır
 
18-    Denetçinin tüm gelir ve giderlerin mali tablolara yansımış olduğundan emin olması aşağıdaki denetim hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?
A)     Varolma
B)      Mülkiyet
C)      Tamamını kapsama
D)      Doğru değerleme
E)       Dönemsellik
 
 
19-    Bankalardan kazanılan gelirlerin mutlaka dönem gelirlerine kaydedilmesi aşağıdaki denetim hedeflerinden hangisiyle ilgilidir?
A)     Gerçeklik
B)      Mülkiyet
C)      Tamamını kapsama
D)      Doğru değerleme
E)       Dönemsellik
 
 
20-    Aşağıdakilerden hangisi hazırlanan denetim sözleşmesinde bulunmaz?
A)      Önceki denetim raporunda ne tür görüş bildirildiği
B)      Denetimin başlama ve bitiş tarihleri
C)      Tarafların sorumluluk ve yükümlülükleri
D)      Ücret
E)       Bağımsız denetimin amacı
 
21-    Denetlenen firma aldığı tavırla denetçinin denetim kanıtı toplamasında güçlük çıkartıyor ise, ne tür görüş bildirilir?
A)     Olumlu
B)      Olumsuz
C)      Şartlı
D)      Görüş bildirmekten kaçınma
E)       Şartsız
 
22-    Aşağıdakilerden hangisi SPK’ya göre sürekli denetim yaptırmak zorunda olan şirketlerden değildir?
 
A)     Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar
B)      Yatırım fonları
C)      Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketler
D)       Sigorta şirketleri
E)         Gayri menkul yatırım ortaklıkları
 
23-    Ülkenin genel yararı, üretimin artırılması sebebiyle yapılan fazla çalışmalara ne denir?
A)      Genel sebeplerle yapılan fazla çalışma
B)      Zorunlu sebeplerle fazla çalışma
C)      Olağanüstü sebeplerle fazla çalışma
D)      Olağan sebeplerle fazla çalışma
24-    Aşağıdakilerden hangisi bireysel iş hukuku kapsamındadır?
A)     Hak ve menfaat uyuşmazlıkları
B)      Sendikalaşma hareketleri
C)      Toplu iş sözleşmeleri
D)      İş sözleşmesinin sona ermesi
E)       Arabuluculuk ve uzlaştırma
 
25-    İşveren çalıştırmak zorunda olduğu, özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru işçileri nereden sağlar?
A)      Türkiye İş Kurumu
B)      Bölge Çalışma Müdürlüğü
C)      Sosyal Sigortalar Kurumu
D)      İşçi Sendikaları
E)       İşveren sendikaları
 
26-    Cinsel tacize uğrayan işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmış olması gerekir?
A)     İşçinin durumu ispat etmesi
B)      Durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemin alınmamış olması
C)      Durumun işverene bildirilmesi
D)      Durumun işverene bildirilmesi ve işverenin gereken önlemleri alması
E)       Durumun işverene bildirilmesi ve ihbar süresinin beklenmesi
 
27-    SSK’na göre kadınların yaşlılık aylığına hak kazanabilmesinin koşulu nedir?
A)     60 yaş ve 7000 gün prim
B)      58 yaş ve 6000 gün prim
C)      58 yaş ve 7000 gün prim
D)      60 yaş 5000 gün prim
E)       56 yaş 9000 prim
 
 
28-    Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR) hangi tarihte kurulmuştur?
A)     1950
B)      1965
C)      1982
D)      1971
E)       1964
 
29-    Aşağıdakilerden hangisi fizyokratların özelliklerinden biri değildir?
A)      Devlet müdahalesi vardır
B)      Tek ve dolaysız bir vergi uygulanmalı
C)      Sadece tarım üzerinden vergi alınmalı
D)      Toplum hayatını düzenleyen doğal bir düzen vardır
E)       Liberalizmin öncüleridir
 
30-    Bütçe çağrısını aşağıdakilerden hangisi yapar?
A)     Başbakan
B)      Cumhurbaşkanı
C)      Maliye Bakanı
D)      Bakanlar Kurulu
E)       İç işleri Bakanı
 
31-    Aşağıdakilerden hangisi bütçe ilkelerinden biri değildir?
A)     Samimiyet
B)      Doğruluk
C)      Teklik
D)      Soyutluk
E)       Genellik
 
32-    Belirli amaçların gerçekleştirilmesi için kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ile mesleki kamu kurumlarına, bu amaçlarında kullanılmak üzere gelir toplama yetkisinin verilmesiyle ortaya çıkan bütçe dışı kamu gelirine ne ad verilir?
A)     Şerefiye
B)      Harç
C)      Vergi
D)      Parafiskal gelir
E)       Mali tekel
 
33-    Verginin ödenmesinden sonra aktarma birkaç kez yapılıyorsa?
A)     Diferansiyel yansıma
B)      Mutlak yansıma
C)      Sınırlı yansıma
D)      Sınırsız yansıma
E)       Doğrudan yansıma
 
 
34-    Herkese yetecek kadar bol olmayan, elde edilebilmesi için mutlaka belirli bir çaba harcanması ya da bir bedel ödenmesi gereken mallara ne denir?
A)     Kamusal mal
B)      İktisadi mal
C)      Serbest mal
D)      Üretim malı
E)       Dayanıklı mal
 
35-    Bir maldan daha fazla üretilmesi için diğer maldan artan miktarda vazgeçilmesi gereken duruma ne ad verilir?
A)      Artan fırsat maliyeti
B)      Azalan parasal maliyet
C)      Azalan fırsat maliyet
D)      Direkt maliyet
E)       Artan parasal maliyet
 
36-    Bir ülkenin aynı miktar kaynakla diğer ülkelere oranla bir maldan daha fazla üretebilmesi yeteneği aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
 A)     Doğal üstünlük
B)      Kazanılmış üstünlük
C)      Karşılaştırmalı üstünlük
D)      Mutlak üstünlük
E)       Somut üstünlük
 
37-    Piyasada oluşan fiyat farklılıklarından yararlanılarak elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?
          A)     Spekülasyon
B)      Swap
C)      Opsiyon
D)      Akreditif
E)       Arbitraj
 
38-    Kısa dönemde tam rekabet pıyasasında denge koşulu nedir?
 A)     Ortalama gelir= ortalama maliyet
B)      Marjinal maliyet=ortalama gelir
C)      Ortalama maliyet=marjinal gelir
D)      Marjinal gelir=marjinal maliyet
E)       Ortalama maliyet=marjinal etkinlik
 
39-    Her bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin saptanmasında ve dolayısıyla ülkelerin gelişmişlik sıralamasındaki yerini belirlemede en çok kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? (Açıklama için tıklayınız)
A)      Gayri Safi Milli Hasıla
B)      İstihdam
C)      Enflasyon
D)      Faiz oranı
E)       Kişi Başına milli gelir
 
40-    Temsilci yetki veren hesabına fakat kendi adına hareket ediyorsa nasıl bir temsil söz konusudur?
A)     Doğrudan
B)      Dolaylı
C)      Yetkisiz
D)      Direkt
E)       İdari
 
41-    Kar amacı gütmeden bir araya gelerek oluşturulan ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)     Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
B)      Adi komandit şirket
C)      Limited şirket
D)      Kooperatif
E)       Anonim şirket
 
42-    Para borçlarında temerrütte gecikme tazminatını karşılamak ve ve tazminatın alt sınırını karşılamak üzere aşağıdakilerden hangisinin ödenmesi öngörülmüştür?
A)      Temerrüt faizi
B)      Gecikme faizi
C)      Genel faiz
D)      Zarar faizi
E)       Fiili faiz
 
43-    Aşağıdakilerden hangisi iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme türü değildir?
A)      Bağışlama vaadi sözleşmesi
B)      Kefalet sözleşmesi
C)      Kira sözleşmesi
 
44-    Aşağıdakilerden hangisi tek trafa borç yükleyen bir sözleşme türüdür?
            A)      Vasiyetname
 
45-    Arama nedeniyle alınan defterler en geç ne kadar süre içinde incelenmelidir?
   A) 1     B) 2     C) 3      D) 4     E) 5
 
 
46-    Aşağıdakilerden hangisi hatır senedi için doğru bir ifade değildir?
A)     
B)     
C)     
 
47-    Vergi Kanunu’nda belirtilen 7 günlük .....süre aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)      Düzenleyici süre
B)      İdari süre
C)      Genel süre
D)      Hak düşürücü süre
E)          Zamanaşımı süresi
 
 
48-    Kira geliri beyan edilmiş fakat idare yaptığı incelemede eksiklik olduğunu fark etmiştir
 
A)     İdarece tarh
B)      Resen tarh
C)      İkmalen tarh
D)      Beyana dayalı tarh
E)          Basit usülde tarh
 
 
49-    Doğal afetler nedeniyle varlıklarının ne kadarını kaybedenlere terkin uygulanır?
 
     A) 1/3         B) 2/3        C) ¼         D) ¾         E) 4/5
 
 
 
50-    Aşağıdakilerden hangisi hapis cezası gerektirir?
 
A)     Eksik beyan
B)      Fatura düzenlememe
C)      Sahte belge basmak
 
51-    Uluslar arası rekabet piyasasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)      Ülke içi talep
B)      Dış yatırımlar
C)      Uluslarası Para Fonu
 
52-    Cari ödemeler bütçesi ile uzun dönemli bütçelere kısa dönemli bütçenin de eklenmesiyle hangisi ortaya çıkar?
A)      Ödemeler bilançosu
B)      Dış bilanço
C)      İşletme bilançosu
 
53-    Elinde fazla döviz bulundurup döviz iniş çıkışlarından kar elde etme işlemi?
A)      Spekülasyon
54-   Aşağıdakilerden hangisinde oda yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri doğru olarak verilmiştir?
A)      5 asıl ve 5 yedek
B)      3 asıl ve 1 yedek
C)      5 asıl 3 yedek
D)      9 asıl 9 yedek
E)       3 asıl 3 yedek
 
55-       Bir yılda kaç defa staj mahallinde bulunmayan adayların stajı iptal edilir?
           A) 1          B) 2            C) 3             D) 4             E) 5
56-       Aşağıdakilerden hangisi meslek mensuplarının bir araya gelerek kurabilecekleri ortaklık bürosu veya şirketlerden biri değildir?
A)     Adi ortaklık
B)      Kolektif şirket
C)      Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
D)      Anonim şirket
E)       Limited şirket
 
57-   Kasa ilgili olmayan işlemlerde kullanılan belgeye ne ad verilir?
A)      Mahsup fişi
B)      Kasa fişi
C)      Tediye fişi
D)      Tahsil fişi
E)      Makbuz
 
58-   Aralıksız envanter yönteminde ticari mallar hesabı ile ilgili aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır ?
-          Satış iskontoları, hesabın borcuna kaydedilir
 
59-   Aşağıda bilanço ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
-          Cari dönem faaliyetlerini gösterir
 
60-   Şirket personeline temettü dağıtmaya karar verdiğinde yapılacak kayıtta hangi hesap alacaklandırılır?
-          Personele borçlar
 
61-   Şirket oluşan dönem zararını olağanüstü yedeklerden karşılamak isterse aşağıdaki kayıtlardan hangisini yapar?(Açıklama için tıklayınız)
_______________ / ______________
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
            DÖNEM NET ZARARI
            (GEÇMİŞ YIL ZARARI)
______________ / _______________
 
 
62-   ______________ / ______________
VERİLEN ÇEKLER VE ÖD. EMİRLERİ
            BANKALAR
_____________ / _______________
Bu yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
-          Keşide edilen çekin banka tarafından ödenmesine
 
63-   Uzun vadeli yatırım amacıyla satın alınan hisse senedi oranı % 10 unun altına inerse aşağıdaki hesapların hangisinde izlenir?
-          Bağlı menkul kıymetler
 
64-   35000 YTL ye satın alınan hisse senetlerine 4 000 YTL karşılık ayrılmış ve izleyen dönemde 32 000 YTL ye satılmıştır. Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
_______________ / _______________
KASA                                    32 000
MENKUL KIY. DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI      4 000
            HİSSE SENETLERİ                35 000
            KONUSU KALMAYAN KARŞ. 1 000
______________ / ________________
 
65-   Kasa sayımının borç kalanından fazla olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
-          Kasa hesabı borçlu; Sayım ve tesellüm fazlalıkları alacaklı
 
66-   Aşağıdakilerden hangisi özel tükenmeye tabi varlıklardan biri değildir?
- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
 
67-   Aşağıdakilerden hangisi duran varlıkların arasında yer almaz?
A)      Özel maliyetler
B)      Yapılmakta olan yatırımlar
C)      Mali duran varlıklar
D)      Maddi duran varlıklar
E)      Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri
 
68-   Aşağıdakilerden hangisi aktif düzenleyici bir hesap değildir?
A)      Şüpheli ticari alacaklar karşılığı
B)      Birikmiş amortismanlar
C)      Verilen çekler ve ödeme emirleri
D)      Ödenmemiş sermaye
E)      Alacak senetleri reeskontu
 
69-   İşletme 1 Kasım 2005 tarihinde 200 000 YTL ve % 40 faiz oranıyla 3 aylık kredi almıştır. 31 Aralık 2005 tarihinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?(Açıklama için tıklayınız)
_______________ / _____________
FİNANSMAN GİDERLERİ   13 370
            BANKA KREDİLERİ           13 370
_______________ / _____________
 
70-   İşletmenin dönem sonundaki kurumlar vergisi 198 YTL peşin ödenen vergi ve fonları ise 150 YTL ise  yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
_____________ / _____________
DÖNEM KARI VERGİ VE
YASAL YÜK . KARŞILIĞI                          198
            PEŞ ÖDE VERGİ VE FON          150
            ÖDENEC VERGİ VE FON           48
_____________ / _____________
 
71-   Aşağıdakilerden hangisi bir öz kaynak hesabı değildir?
- Dönem karı
 
72-   Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıların muhasebeleştirilmesinde doğru bir yargı değildir?
 
-          Maddi duran varlıklar muhasebeleştirilirken alış ve imal maliyeti üzerinden gider kaydedilir
 
73-   Bir üretim işletmesinde 22 000 YTL tutarındaki hammadde üretime sevk edildiğinde yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
_____________ / ____________
DİREKT İLK MADDE VE
MALZEME GİDERLERİ
            İLK MADDE VE MALZEME
_____________ / ____________
 
    74-  D.İ.M. Malzeme giderleri  15 000 YTL
        Direkt İşçilik Giderleri         10 000 YTL
        Genel Üretim Giderleri       25 000 YTL
        Finansman giderleri              5 000 YTL
        Genel Yönetim Giderleri       3 000 YTL
        Paz. Satış Dağıtım Giderleri  2 000 YTL olan işletme % 20 karla satış yapmaktadır. Bu bilgilere       göre işletmenin Faaliyet kar ya da zararı ne kadardır?
A)      5000 YTL zarar
B)      5000 YTL kar
C)      Ne kar ne zarar
D)      2000 YTL kar
E)      2000 YTL zarar
 
75-   Yevmiye defterine kaydedilen mali nitelikli işlemleri buradan alınarak sistemli ve gruplandırılmış olarak kaydedildiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Defter-i kebir
B)      Yevmiye defteri
C)      Envanter defteri
D)      Kasa defteri
E)      Mizan
 
76-   Anonim şirketlerdeki tavan sermayeye ne ad verilir?
A)      Devamlı sermaye
B)      Esas sermaye
C)      Kayıtlı Sermaye
D)      Ana sermaye
E)      Ödenmiş sermaye
 
77-   Yan ürünlerin değerlenmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
A)      Tedarik yöntemi
B)      Brüt satış hasılatı yöntemi
C)      Net satış hasılatı yöntemi
D)      Satış fiyatından geriye doğru hesaplama yöntemi
E)      Eşdeğer birim maliyet yöntemi
 
78-   Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri
Direkt işçilik Giderleri
Genel üretim giderleri
Pazarlama satış dağıtım giderleri
Ar-Ge giderleri
Yukarıdaki hesaplar hangi esas göre düzenlenmişlerdir?
A)      Fonksiyon Esası
B)      Endirekt kayıt esası
C)      Tahakkuk esası
D)      Çeşitlilik esası
E)      Eş zamanlı kayıt esası
 
79-   Yöneticilerin kararlarını etkilemeyen zorunlu giderlere ne ad verilir?
A)      Sabit maliyetler
B)      Değişken maliyetler
C)      Tükenmiş maliyetler
D)      Direkt maliyet
E)      Yarı değişken maliyetler
 
80-   Öz Kaynaklar / Pasif toplamı oranının % 40 ın altında olması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
-          Öz kaynakların yetersizliğini ifade eder
 
81-   Hazır değerler + Menkul kıymetler / Kısa vadeli Yabancı Kaynaklar ; oranı aşağıdakilerden hangisini verir?
A)      Cari oran
B)      Likidite oranı
C)      Nakit oran
D)      Kısa vadeli yabancı kaynak oranı
E)      Hazır değer devir hızı
 
82-   Net Kar / Hisse Senetleri oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A)      Pay Başına Kar Oranı
 
83-   Nakit akım tablosu hazırlanırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?
A)      Kesin Mizan
 
84-   Aşağıdakilerden  hangisi fon akım tablosunda fon kullanımı değildir?
 
A)      Peşin duran varlık alınması
B)      Tahvil ihraç edilmesi
C)      Sermaye azaltılması
D)      Peşin ticari mal alınması
E)      Dönem net zararındaki artışlar
 
85-   Aşağıdaki kalemlerden hangisi satılan mamulün maliyeti tablosunda yer almaz?
A)      Satış iskontoları
B)      Satılan mamul maliyeti
C)      Satılan hizmet maliyeti
D)      Dönem başı mamuller
E)      Genel üretim giderleri
 
86-   Bir üretim işletmesinde malzeme hareketlerine ilişkin bilgiler şu şekildedir;
             tarih           adet        fiyat        tutar
01.Haz başlangıç    100         20         2.000
05.Haz alınan         200         25          5.000
10.Haz gönderilen   250
20.Haz alınan         350         30        10.500
30.Haz gönderilen  300
 
Son giren İlk Çıkar yöntemine göre üretime sevk edilen malzeme maliyeti ne kadardır?
A)      15 000 YTL
B)      15 500 YTL
C)      13 500 YTL
D)      12 000 YTL
E)      2 500 YTL    ( sınav sorusunda doğru cevap yer almamaktadır)
 
87-   Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin amaçlarından biri değildir?
A)      Üretim maliyetlerini belirlemek
B)      Yönetim muhasebesinde alınacak kararlara yardımcı olmak
C)      Mamul birim maliyetlerini hesaplamak
D)      Planlama ve kontrole yardımcı olmak
E)      Vergi uygulamalarına yardımcı olmak
 
88-   Bir mal, fayda hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalara ne ad verilir?
A)      Maliyet
B)      Zarar
C)      Gider
D)      Harcama
E)      Tükenmiş maliyet
 
89-   Bir işletmenin belirli bir dönemdeki mal teslimi veya üretimi, hizmet kullanımı veya sürekli ana iş konusuyla ilgili diğer işlemleri sonucunda işletmenin varlıklarında meydana gelen azalışlara veya yükümlülüklerinde meydana gelen artışlara ne ad verilir?
A)      Gider
B)      Maliyet
C)      Zarar
D)      Kar
E)      Harcama
 
90- Devletin üretim politikalarını kısarak üretici lehine bir durum yaratmasına
       Üretim Kotası
 
91-   Kanuna karşı hilenin vergi hukukundaki yansıması veya özel bir türü olarak değerlendirilen ve mali güce göre vergilendirme ve eşitlik ilkeleri için ciddi bir tehdit oluşturan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Vergiden kaçınma
B)      Verginin yasıması
C)      Peçeleme
D)      Vergi tasarrufu
E)      Vergi amortismanı
 
92-   Aşağıdakilerden hangisi vergi uyuşmazlıklarının barışçıl çözüm yollarıdır?
A)      Uzlaşma ve düzeltme
 
93-   Türk ticaret kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)      İşletme devredilmeden işletme unvanı devredilebilir
 
94-   İşlemin yetkili bir makam veya şahıs önünde yasaların aradığı usul ve koşullara uyularak yapılması sözleşmelerde hangi şekli ifade eder?
A)      İspat şekli
B)      İradi şekil
C)      Yazılı şekil
D)      Resmi şekil
E)      Kesin şekil
 
95-  I. Emredici Hükümler
II. Sözleşme hükümleri
III. Ticari Hükümler
IV. Ticari Örf ve Adetler
V. Genel Hükümler
Ticari Hükümlerin uygulanış sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)      V-II-I-III-IV
B)      V-I-II-IV-III
C)     I-III-V-II-V
D)    I-II-III-IV-V
E)      III-II-I-V-IV
 
96-  Ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davalarda zamanaşımı süresi kaç yıldır?
A) 1       B) 3        C) 5        D) 7        E) 10
 
97-  Ticari faaliyetin bir gereği olarak hazırlanan bilanço aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletme bilançosu
 
98-  Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli içerisinde yer almaz?
A)    Ulasal egemenlik
B)      Tam bağımsızlık
C)     Azınlık hakları
D)     Sınırlar
E)      Kapitülasyonlar
 
99-  Devletin laikleşmesiyle ilgili olarak atılan ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Saltanatın kaldırılması
B)      Şer’iye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
C)    TBMM’nin açılması
D)     Cumhuriyetin ilanı
E)      Medeni Kanunun çıkarılması
 
100-                     Amasya Görüşmelerinin Türk Kurtuluş Savaşı açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Seçimlerin yapılmasına karar verilmesi
B)      Mustafa Kemal Paşa’nın aff edilmesi
C)     Heyet-i Temsiliye’nin İstanbul’a heyet göndermesi
D)     İstanbul Hükümeti’nin Anadolu’ya silah göndermesi
E)     İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi tanıması

alıntıdır

Linkback: http://www.forumstajer.com/24-haziran-2006-t343.0.html

fatsali1

  • Acemi Üye
  • *
  • İleti: 29
Ynt: 24 HAZİRAN 2006
« Yanıtla #1 : 06 Haziran 2011, 09:42:22 »
Teşekkürler, cevap anahtarını nereden temin edebiliriz?


Paylaş facebook

  Konu / Başlatan Yanıt / Gösterim Son İleti
xx
2006/1 soru 40

Başlatan serensz

2 Yanıt
843 Gösterim
Son İleti 24 Şubat 2012, 08:18:09
Gönderen: apozbek
xx
2006/2 41. soru hatalı mı?

Başlatan apozbek

1 Yanıt
747 Gösterim
Son İleti 17 Ocak 2012, 09:10:02
Gönderen: Zehra Doğan
xx
mart 2006 / 52.soru

Başlatan Nihal Yücesoy

4 Yanıt
1039 Gösterim
Son İleti 16 Ekim 2011, 23:42:16
Gönderen: Filiz Türkoğlu
xx
(Mart 2006) 55.soru

Başlatan Nihal Yücesoy

1 Yanıt
681 Gösterim
Son İleti 17 Ekim 2011, 00:36:20
Gönderen: Nihal Yücesoy